! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jean-Paul Sartre

autor

Bytí a nicota


Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem. Jean-Paul Sartre v tomto rámci vykládá lidskou svobodu, situovanost všech projektů a v rámci analýzy konkrétních vztahů k druhému člověku podává i svůj slavný výklad, v němž se lidská otevřenost pro možnosti neautenticky zvěcňuje.
Na sklade 2Ks
38,56 € 40,59 €

Múr


Napriek tomu, že Jean Paul Sartre bez pochýb patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov 20. storočia, jeho prítomnosť v slovenskom literárnom a prekladovom prostredí bola a je (aj v porovnaní s jeho existencialistickým súputnikom Albertom Camusom, ktoré ho podstatná časť diela bola v priebehu 90. rokov preložená a vydaná) hlboko neadekvátna. Vydaním zbierky poviedok - Múr sa tento dlh začne aspoň čiastočne splácať. Ak si uvedomíme, že okrem Cesty k Slobode, je to jediný do slovenčiny preložený autor ov text za posledných viac než 40 rokov, slovenská spoločnosť má pri tomto autorovi čo doháňať. Pritom zbierka Sartrových poviedok - Múr je z hľadiska propagácie, či znovuobjavienia? tohto autora tou najlepšou cestou. Téma extrémne vypätých životných situácii v priebehu 2. svetovej vojny, ale aj pocity hlbokej dezilúzie meštiakov, žijúcich v akoby absurdnom svete, svojím majstrovským zvládnutím majú šancu osloviť stále nové a nové generácie prem ýšľavých čitateľov. Napriek istým nárokom na intelekt čitateľa, je Múr pravdepodobne pre širokú čitateľskú verejnosť, najdostupnejšia a aj najatraktívnejšia časť Sartrovej tvorby, ktorá si môže oprávnene robiť ambície na širšiu rezonanciu, a to niele n u odbornej čitateľskej verejnosti.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Vědomí a existence


Výbor ze Sartrových kratších textů obsahuje významnou kritiku pojetí “já” ve filosofii vědomí (Transcendence ego, vydáno v roce 1936), dále kritiku psychologických a konkrétněji psychoanalytických představ o emocích, jež ústí do vlastní, fenomenologické analýzy emocionálního chování (Nástin teorie emocí, vydáno v roce 1938), a na závěr přednášku a následnou diskusi o Sebevědomí a sebepoznání (vydáno v roce 1948). Pojítkem všech tří textů je Sartrova představa o vědomí, jež je samo sobě plně přístupné (“průhledné”) a nemůže si před sebou nic zastírat. Proto je lidská existence existencí plně vědomou.
Vypredané
7,95 € 8,37 €

Existencialismus je humanismus


Druhé vydání po šedesáti letech je doplněno obsáhlou diskusí, která se rozproudila po Sartrově přednášce. Slavný text známého francouzského filosofa a spisovatele poskytuje skvělý vhled do povahy jednoho z nejvlivnějších myšlenkových směrů 20. století. Srozumitelně a stručně, místy snad až lapidárně zde Sartre nastiňuje, oč existenciálním myslitelům jde. Ke slovu přicházejí témata jako úzkost, svoboda volby, morálka, zodpovědnost, svědomí, Bůh a mnohá další. Tento text z roku 1945 je svého druhu „manifestem“ existencialismu a jako takový patří bezesporu k základním filosofickým textům vůbec. Překlad zahrnuje i Sartrovu diskusi s filosofem P. Navillem a je doplněn doslovem Petra Horáka, který celé dílo zasazuje do historických souvislostí.
Vypredané
5,97 € 6,28 €

S vylúčení verejnosti


Scénar divadelnej hry, ktorá sa s úspechom hrala na doskách činohry SND. V komorne ladenej hre sa Sartre zamýšľa nad témou: čo znamená smrť zaživa.
Vypredané
6,31 € 6,64 €

Huis Clos


Huis clos (pice jouée en 1944) vise donner de l'enfer une image o toute notion de bien ou de mal est exclue: l'enfer c'est les autres". Il s'agit sans doute de la pice la plus typique de Sartre, comme l'affirme de Boisdeffre. Dans Les mouches, Oreste pour sauver Electre et conquérir sa liberté d'homme, s'oppose Jupiter et tue sa mre. Pas d'appareil critique."
Vypredané
9,31 € 9,80 €

Colonialism and Neocolonialism


"Sartre is a true post-colonial pioneer. His ethical and political struggle against all forms of oppression and exploitation speak to the problems of our own times with a rare courage and cogency." Homi K. Bhabha, Anne F. Rothenberg Professor of English and American Literature Harvard University Nearly forty years after its first publication in French, this collection of Sartre's writings on colonialism remains a supremely powerful, and relevant, polemical work. Over a series of thirteen essays Sartre brings the full force of his remarkable intellect relentlessly to bear on his own country's conduct in Algeria, and by extension, the West's conduct in the Third World in general. The tussle is not equal, and the western imperialists emerge at the end, bloody, bruised and thoroughly chastened. Most startling of all is Sartre's advocacy of violence as a legitimate response to repression, motivated by his belief that freedom was the central characteristic of being human. Whether one agrees with his everyconclusion or not,Colonialism and Neo-Colonialismshows a philosopher passionately engaged in using philosophy as a force for change in the world. An important influence on postcolonial thought ever since, this book takes on added resonance in the light of the West's most recent bout of interference in the non-Western world.
Vypredané
17,05 € 17,95 €

Sketch for a Theory of the Emotions


Although written fairly early in his career, in 1939, Sketch for a Theory of the Emotions is considered to be one of Jean-Paul Sartre's most important pieces of writing. It not only anticipates but argues many of the ideas to be found in his famous Being and Nothingness. By subjecting the emotion theories of his day to critical analysis, Sartre opened up the world of psychology to new and creative ways of interpreting feelings. Emotions are intentional and strategic ways of coping with difficult situations. We choose to utilize them, we control them, and not the other way around, as has been posited elsewhere. Emotions are not fixed; they have no essence and indeed are subject to rapid fluctuations and about-turns. For its witty approach alone, Sartre's Sketch for a Theory of the Emotions can be enjoyed at length. It is a dazzling journey to one of the more intriguing theories of our time.
Vypredané
15,15 € 15,95 €

What is Literature?


Jean-Paul Sartre was one of the most important philosophical and political thinkers of the twentieth century. His writings had a potency that was irresistible to the intellectual scene that swept post-war Europe, and have left a vital inheritance to contemporary thought. The central tenet of the Existentialist movement which he helped to found, whereby God is replaced by an ethical self, proved hugely attractive to a generation that had seen the horrors of Nazism, and provoked a revolution in post-war thought and literature. In What is Literature? Sartre the novelist and Sartre the philosopher combine to address the phenomenon of literature, exploring why we read, and why we write.
Vypredané
17,05 € 17,95 €

The Imaginary


A cornerstone of Sartre’s philosophy, The Imaginary was first published in 1940. Sartre had become acquainted with the philosophy of Edmund Husserl in Berlin and was fascinated by his idea of the 'intentionality of consciousness' as a key to the puzzle of existence. Against this background, The Imaginary crystallized Sartre's worldview and artistic vision. The book is an extended examination of the concepts of nothingness and freedom, both of which are derived from the ability of consciousness to imagine objects both as they are and as they are not – ideas that would drive Sartre's existentialism and entire theory of human freedom.
Vypredané
21,80 € 22,95 €

Hnus


Sartrov román Hnus predstavuje prvý priemet nového filozofického prúdu – ateistického existencionalizmu – do francúzskej umeleckej literatúry. Vznikol v medzivojnovom období, kedy človek zbavený tradičného hodnotového zázemia a poznania stráca nielen existenčnú istotu, ale odmieta i klasické historické vnímanie bytia a skĺzava do subjektivizujúcej roviny, v ktorej nanovo pátra po zmysle života. Jeho hlavný hrdina je intelektuál utápajúci sa v rozporoch, neschopný nájsť zmysel svojho jestvovania, ani sám pre seba ani v partnerskom vzťahu. V diele autor vychádza zo subjektívnej skúsenosti a s básnickou silou sa uchopuje témy hnusu, „chuligánsky“ prevracajúc krásnu literatúru naruby, modelujúc hnus do podoby imaginárneho hlavného hrdinu diela. Dielo možno považovať za provokáciu, za osobnú dobovú výpoveď autora, za hlbinné psychologické pátranie v útrobách duše žitím zhnuseného človeka, za filozofickú stopou v beletrii - v každom prípade však patrí medzi klasické diela svetovej literatúry, ktorých preklad by nemal chýbať ani na slovenskom knižnom trhu.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Slová


Sartrovo filozofické dielo Slová nesie črty osobného bilancovania, ktoré sa vracia ku kľúčovým otázkam vynárajúcim sa v autorovej tvorbe. Poznačený dobou, ktorá svetovými vojnami otriasla postavením ľudskej bytosti a vychádzajúc z existencionalistickej línie búrajúcej tradičný hodnotový systém aj nazeranie na ľudské bytie, spochybňuje všetko - slovo, ako také, spisovateľa, ktorý pomocou slova vytvára len mystifikáciu, čistotu umenia, ktorú vníma ako prázdnotu, zaužívané doktríny, tradičné koncepcie skutočnosti, človeka a sveta. Až biograficky skúma vlastný názorový prerod v otázkach súvisiacich s poslaním spisovateľa od pociťovania zodpovednosti a naplňovania poslania v politických a ideových zápasoch doby, cez problém nadbytočnosti, až po bezmocnosť autora v zmesi komédie, lži a nepolapiteľnosti pravdy mať akýkoľvek dosah na čitateľa. Dospieva od výlučnosti po izolovanosť umelca. Táto filozofia poslania umelca, funkcie literatúry a umenia ako takého vyznievajúca ako pokus o vlastné zovšeobecnenie s vedomím ostatných, o syntézu a jednotu, doposiaľ chýba medzi dielami preloženými do slovenčiny. Slovenský čitateľ by o ňu rozhodne nemal byť ochudobnený.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Sešity z podivné války


Sešity z podivné války (září 1939--březen 1940) francouzského spisovatele a existenciálního filosofa Jeana-Paula Sartra (1905--1980) vycházejí u nás poprvé (z Carnets de la drôle guerre, Gallimard, 1995, je přeložil Michal Novotný). Sartre je začal psát od prvních zářijových dnů 1939, když se po vstupu Francie do války s Německem nechal mezi prvními 2. září mobilizovat, dobrovolně opustil skvělou kariéru (již publikoval např. Nevolnost, Zeď, Imaginárno, učil na prestižní École normale supérieure…) a odjel v roli meteorologa do posádky v porýnském Marmoutier. V prohnilém ovzduší „podivné války“ – několikaměsíčního vyčkávání zbraní a rafinovaného působení nacistické propagandy na podlomení ducha francouzských vojáků, měl na psaní dost klidu, mohl rozvíjet svou filosofii, ovlivněnou E. Husserlem a hlavně M. Heideggerem, téměř dokončit Bytí a nicotu, uvažovat o politice, přečíst a kriticky analyzovat úctyhodné množství literatury, a především uvažovat o lidských postojích ke světu, a zvláště o sobě. „Chci se změnit,“ píše na několika místech deníku. Jde hlavně o přerod pacifisty a antimilitaristy k člověku, jenž chce pochopit a přijmout válku jako svou „lidskou skutečnost“, do níž „byl vržen“.Z patnácti sešitů, jež Sartre popsal, než r. 1940 padl do zajetí, a jež hodlal vzhledem k deníkové upřímnosti publikovat až po své smrti, se jich zachovalo šest. Českému čtenáři přinesou mnoho cenných poznatků o dynamice uvažování jedné z nejvýznamnějších osobností 20. století
Vypredané
24,56 € 25,85 €

The Age of Reason


Set in the volatile Paris summer of 1938, The Age of Reason" follows two days in the life of Mathieu Delarue, a philosophy teacher, and his circle in the cafes and bars of Montparnasse. Mathieu has so far managed to contain sex and personal freedom in conveniently separate compartments. But now he is in trouble, urgently trying to raise 4,000 francs to procure a safe abortion for his mistress, Marcelle. Beyond all this, filtering an uneasy light on his predicament, rises the distant threat of the coming of the Second World War."
Vypredané
12,83 € 13,50 €

Der Ekel


Für Antoine Roquentin, Einzelgänger und Außenseiter in einer Provinzstadt, verliert das Leben plötzlich seine Selbstverständlichkeit. Unnachsichtig um Selbsterforschung bemüht, versucht er seinem immer stärkeren Ekel vor Dingen und Menschen auf den Grund
Vypredané
16,67 € 17,55 €