Lenka Šáteková

autor

Príbehy z kráľovstva


Kdesi ďaleko stojí veľký hrad. Žije v ňom kráľ. Je dobrý, láskavý a spravodlivý. Neodmietne nikoho, kto príde a chce zostať s ním. Jedného dňa sa na nádvorí hradu ocitne Janka, zbitá, v špinavých šatách, hladná a smädná. Obyvatelia sa jej snažia pomôcť. Keď zistia, že sa bojí stretnutia s kráľom, začnú jej rozprávať, čo všetko s ním už zažili. Rozhodne sa Janka stretnúť kráľa alebo odíde z hradu? Príbehy z kráľovstva predstavujú Boha a Jeho kráľovstvo netradične jednoduchým spôsobom. V krátkych rozprávaniach nájdete veľa z princípov života Božích detí a ich každodenné stretnutia s kráľom. Doplnené sú farebnými ilustráciami, ktoré podčiarkujú jednotlivé príbehy.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Demence


Použití hodnoticích nástrojů v komplexní péči o pacienty s demencí má několik významů. Napomáhají nejen k diagnostice onemocnění, ale také k identifikování limitací, rizik, potřeb a priorit každého jednotlivého pacienta. Hodnoticí nástroje a techniky (stupnice, škály) pomáhají identifikovat, kategorizovat rizikové pacienty, objektivně posoudit jejich funkční stav, specifické potřeby a hodnotit účinnost poskytované ošetřovatelské péče. Měřicí nástroje vyplňují mezeru mezi údaji získanými klasickým klinickým vyšetřením (anamnéza, fyzikální vyšetření) a paraklinickým vyšetřením. Cílem této monografie je v ucelené podobě zpracovat problematiku měřicích nástrojů pro vybrané domény u pacientů s demencí – výživu, bolest, funkční stav, riziko vzniku dekubitů, bezpečnost, kognitivní funkce, delirium, poruchy chování a nálady a kvalitu života. Poslední část je věnována posuzování zátěže pečujícího o pacienta s demencí. Kniha je svým zaměřením na konkrétní skupinu pacientů jedinečná. Zároveň se věnuje nejaktuálnějším problémům, které jsou u těchto pacientů dominantní. Monografie poskytuje přehled psychometrických charakteristik jednotlivých měřicích nástrojů, jejich popis a možnosti použití. Může být užitečným zdrojem informací pro zdravotnické profesionály, především všeobecné sestry pracující ve zdravotnictví i v zařízeních sociálních služeb a také pro studenty zdravotnických věd.
Na sklade 2Ks
14,61 € 15,38 €