Satja Baba

autor

Umění žít


Táto útla knižka je výberom výrokov z prejavov a diela jedného z najobľúbenejších duchovných majstrov súčasnosti. Výroky tu uvedené sa venujú najvyššiemu druhu umenia - umeniu žiť alebo umeniu plnohodnotného života. Majstrove slová sú naplnené posvät nou energiou, ktorá človeku prináša duchovnú premenu a vieru v seba samého.
Vypredané
4,51 € 4,75 €

Zdraví člověka a vnitřní klid


Slávny a na celom svete nesmierne obľúbený duchovný učiteľ z Indie rozpráva o podstate zdravého, šťastného a správneho spôsobu života. Jeho slová nie sú moralizovaním, ale láskavým a múdrym povzbudením. Časť textu je prepisom rozhovorov Majstra s jeh o žiakmi na témy ako príčiny chorôb, energia a jej úspora, pravidlá dlhého a šťastného života, odchod zo života a jeho hlbší význam, okamžik smrti a nesmrteľnosť...
Vypredané
0,95 € 1,00 €