Ľubica Schmarcová

autor

Autor a subjekt


Monografia venovaná jednému z nosných literárnoteoretických pojmov je výsledkom diskurzu deviatich renomovaných slovenských literárnych vedcov o fenoméne autorského subjektu. Dôslednou textovou analýzou zameranou na konštitutívne prvky autobiografie odkrývajú nevdojak mentalitu autorskej osobnosti, jej názorové postoje i životné peripetie. Monografia vypovedá mnohoznačne o dobovej literárnej kultúre a estetickom vkuse a jej jedinečnosť spočíva tiež v inovatívnosti jednotlivých interpretačných výkonov.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €