Paul Schmidt

autor

Rúnamágia


A Rúnák mágikus jelek, melyeknek jelentésük van. Kezdetben, isteni és mágikus eredetük miatt, a szent misztériumok beavatási rituáléin használták, legitim szándékkal és mélyen vallásos indítékkal. Felfedezését Odin-Wotan az ősi tudás mestereinek suttogta, akiket rúnikus berakásokkal díszített kőris vagy mogyorófa botjuk különböztetett meg. A Rúnák tanulmányozása szent feladatnak tekinthető.A Rúnáknak, mint a hermetikus, magasrendű tudás teljes tárházának, titkos, ismeretlen eredete van.
U dodávateľa
7,05 € 7,42 €

Paměti Hitlerova tlumočníka


Paul Schmidt, hlavní tlumočník předních nacistických politiků, Hitlera, Göringa a Ribbentroppa, ve své knize zachycuje v chronologickém sledu vývoj zahraniční politiky Třetí říše v desetiletí od roku 1935 do roku 1945. Svými osobními postřehy uvádí čtenáře do zákulisí četných jednání a politických rozhovorů nejvyšších představitelů Itálie, Německa, Anglie, Francie, Sovětského svazu, Japonska, Spojených států a mnoha dalších zemí. Český čtenář zde najde strhující líčení dramatických mnichovských dnů roku 1938, spojených s okupací části bývalého Československa.
Vypredané
9,82 € 10,34 €