Helen Schucmanová

autor

Kurz zázraků 2.


Klasické dielo duchovnej literatúry. Filozoficko-spirituálne úvahy, usporiadané do jednotlivých myšlienok, ktoré sú očíslované a zoradené tematicky. Sú písané tak, ako keby sa čitateľovi prihováral sám Kristus - nie ako osoba, ale ako milujúci prejav Stvoriteľa. Aj keď má Kurz kresťanský charakter, zaoberá sa všeobecnými duchovnými témami a zdôrazňuje, že sa jedná len o jednu možnú verziu univerzálneho učiva. Cieľom textu je viesť čitateľa k Bohu, k hlbokej mystickej skúsenosti, kedy prežívame jednotu bytia a otvárame sa všadeprítomným zázrakom. EUGENIKA vydáva Kurz zázrakov v štyroch častiach. Druhá časť pojednáva o chorobe a uzdravení, o Duchu svätom a spôsobe, akým nás vedie a učí, o vine a nevine, vykúpení, ilúzii, realite lásky a posvätnej prítomnej chvíli.
Na sklade 2Ks
10,70 € 11,26 €

Kurz zázraků


Klasické dílo duchovní literatury 20. století, na nějž se odvolává množství novějších autorů. Sepsala jej Helen Schucman, americká profesorka lékařské psychologie, jíž knihu po dobu několika let diktoval „Božský hlas“, proto se také neuvádí jako autorka. Jedná se o hluboký mystický text, plný univerzálních pravd o lidské duši a jejím spojení se Zdrojem. Jeho cílem je vést čtenáře ke hluboké mystické zkušenosti, kdy prožíváme jednotu bytí, otevíráme se všudepřítomným zázrakům a dospíváme k nejvyššímu naplnění.
Na sklade 4Ks
18,81 € 19,80 €

dostupné aj ako:

Kurz zázraků 1


Rozlišení mezi skutečným a neskutečným, mezi věděním a vnímáním.Nic skutečného nelze ohrozit.Nic neskutečného neexistuje.Kurz zázraků činí zásadní rozlišení mezi skutečným a neskutečným, mezi věděním a vnímáním. Vědění je pravda, která podléhá jedinému zákonu, zákonu lásky neboli Boha. Pravda je nezměnitelná, věčná a jednoznačná. Je možné ji nerozpoznat, ale nelze ji změnit. Pravda je za tím, co se lze naučit, protože je mimo čas a dění. Nemá protiklad, nemá začátek ani konec. Pouze existuje.
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Kurz zázraků 3.


Klasické dílo duchovní literatury 20. století. Sepsala je Helen Schucman, americká profesorka lékařské psychologie, která se však nepovažuje za autorku, nýbrž pouze za "pisatelku" tohoto textu. Kurz zázraků se zabývá obecnými duchovními tématy a zdůrazňuje, že se jedná pouze o jednu verzi univerzálního učiva. Existuje mnoho dalších variant a tato se od nich liší pouze formou - všechny však nakonec vedou k Bohu.
Vypredané
9,72 € 10,23 €

Kurz zázraků - komplet 4 knihy


Klasické dielo duchovnej literatúry 20. storočia, na ktoré sa odvoláva množstvo súčasných autorov. Spísala ho Helen Schucman, americká profesorka lekárskej psychológie, ktorá sa však nepokladá za autorku, ale len za "pisára" tohto pozoruhodného textu, ktorý jej diktoval "Božský hlas". Kurz zázrakov sa zaoberá všeobecnými duchovnými témami. Druhá časť pojednáva o chorobe a uzdravení, o Duchu svätom a spôsobe, akým nás vedie a učí, o vine a nevine, vykúpení, ilúzii, realite lásky a posvätnej prítomnej chvíli. Tretia časť pojednáva o snoch a náhradnej realite, úlohe rozumu, šialenstve, ilúzii hriechu, strachu z Boha, spáse a svätých vzťahoch... Štvrtá, záverečná časť pojednáva o spravodlivosti, hriechu a bezhriešnosti, uzdravení, spáse, strachu, prebudení, odpustení...
Vypredané
36,70 € 38,63 €

Lacná kniha Kurz zázraků (-70%)


Klasické dílo duchovní literatury 20. století, na nějž se odvolává množství novějších autorů. Sepsala jej Helen Schucman, americká profesorka lékařské psychologie, jíž knihu po dobu několika let diktoval „Božský hlas“, proto se také neuvádí jako autorka. Jedná se o hluboký mystický text, plný univerzálních pravd o lidské duši a jejím spojení se Zdrojem. Jeho cílem je vést čtenáře ke hluboké mystické zkušenosti, kdy prožíváme jednotu bytí, otevíráme se všudepřítomným zázrakům a dospíváme k nejvyššímu naplnění.
Vypredané
5,94 € 19,80 €

dostupné aj ako: