Josef Schultz

autor

Vlídná povzbuzení na každý den


Každý den, ať už s sebou přináší věci veselé nebo smutné, je pro nás výzvou. Kniha se může pro čtenáře stát inspirací a podnětem, jak z každého dne roku vytěžit co nejvíce. Den za dnem kniha nabízí zamyšlení nad tématy osobního rozvoje, duševního a d uchovního růstu, porozumění sobě, druhým i světu ve kterém žijeme, či povzbuzení na cestu vydat se do dosud neznámých životních oblastí. Úvahy jsou vždy doplněny výroky známých osobností z různých částí světa a z různých období dějin lidstva a prakti cký podnět k danému tématu. Inspiraci zde může čerpat každý člověk sám pro sebe, pro svou rodinu i pro přátele. Tento soubor podnětů může být zároveň i vhodným dárkem.
U dodávateľa
6,48 € 6,82 €

Povzbudenia na každý deň


Každý deň je pre nás výzvou, či prináša veci veselé alebo smutné. Inšpiráciou a podnetom, ako z každého dňa v roku vyťažiť čo najviac, sa pre čitateľa môže stať kniha Povzbudenia na každý deň. Deň za dňom ponúka úvahy týkajúce sa osobného rozvoja, du ševného a duchovného rastu, porozumenia sebe, druhým i svetu, v ktorom žijeme. Prináša povzbudenia k vykročeniu do doteraz neznámych oblastí života. Úvahy uvádzajú príslovia rôznych národov alebo výroky známych osobností z rôznych končín sveta a rôzn ych období dejín ľudstva, od Aristotela a Marca Aurélia až po Honoré de Balzaca, Františka Saleského či Josefa Čapka. Na každý deň je pripravená otázka na zamyslenie alebo praktický podnet, vychádzajúci z danej témy. Každý človek môže z knihy čerpať inšpiráciu pre seba, pre svoju rodinu i pre priateľov.
Vypredané
5,92 € 6,23 €