Ján Šebo

autor

Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia


Autori v publikácii predstavujú svoj výskum, v ktorom navrhli, otestovali a kriticky posúdili výkonnosť sporivých stratégií uplatniteľných v systéme starobného dôchodkového sporenia.   Zamerali sa na 21 sporivých stratégií, z ktorých šesť je skutočne aktívnych. Otestovali ich výkonnosť a náročnosť na realizáciu, pričom poukázali aj na nutnosť stanovenia cieľa sporenia. Z prezentovaných stratégií sú niektoré vhodné pre aktívnych sporiteľov a, naopak, stratégie založené výlučne na veku sporiteľa, ktoré nevyžadujú takmer žiadny aktívny zásah, prekvapivo dokázali priniesť zaujímavé výsledky.Otestované stratégie by mohli zaujať aj správcovské spoločnosti a regulátora, keďže v systéme starobného dôchodkového sporenia dlhodobo absentuje preddefinovaná sporivá stratégia, ktorá by dokázala znížiť riziko adekvátnosti pri primeranej miere investičného rizika preneseného na sporiteľa. Publikáciu veľmi pozitívne zhodnotili aj niektorí ekonomickí odborníci:„Na Slovensku sa od roku 2004 výrazne menil systém dôchodkového zabezpečenia, keď sa popri ďalších zmenách zaviedlo povinné sporenie v súkromnom kapitalizačnom pilieri. Aby splnil svoje poslanie a bol prínosom dlhodobého hospodárenia verejných financií, ale aj pre sporiteľov, dôležité je jeho správne nastavenie, čo je však zložitá úloha.Táto publikácia je príkladom, ako možno formovať diskusiu o spôsobe nastavenia sporivých schém, či už v povinnom kapitalizačnom pilieri, alebo v dobrovoľných schémach. Ukazuje, že príliš opatrný prístup v čase sporenia vedie k výrazne nižším úsporám v porovnaní s viac rizikovými stratégiami. Pre menej odvážnych štúdia ukazuje, že pre vysoké výnosy nie je nevyhnutné podstupovať to najväčšie riziko. Publikácia tak potvrdzuje, že súčasná alokácia prevažnej časti úspor v povinnom kapitalizačnom pilieri je neefektívna a na dosiahnutie primeranej úrovne dôchodkov sa treba posunúť od dlhopisových fondov k fondom s výrazným zastúpením akcií. Spolu s ďalšími súvisiacimi témami, ktorými sa publikácia zaoberá, predstavuje jeden z mála príspevkov v tejto oblasti, ktoré by mohli prispieť k lepšej diskusii o podobe slovenského kapitalizačného piliera.“Viktor NovysedlákRada pre rozpočtovú zodpovednosť„Publikácia komplexne hodnotí systém starobného dôchodkového zabezpečenia. Analyzuje predovšetkým vlastnosti a nastavenia II. dôchodkového piliera na Slovensku, a to s ohľadom na problémy a obmedzenia I. priebežného piliera. Autori hľadajú optimálny náhradový pomer, hodnotia riziko adekvátnosti a následne sa snažia pomenovať optimálne sporivé stratégie. Ťažiskom tejto publikácie sú simulačné modely, ktoré na vygenerovaných časových radoch hodnotia a interpretujú vybrané štatistické ukazovatele a navzájom ich pri jednotlivých stratégiách porovnávajú. Oceňujem, že pri úvahách o sporení autori berú do úvahy aj behaviorálnu stránku sporenia, ktorá sa pri alokácií dôchodkových úspor do jednotlivých sporivých schém ukazuje ako kľúčová. Jasne pomenúvajú nedostatky pri rozhodovaní sa jednotlivcov, ohraničenia ich možností a znalosti sporivých stratégií, ako aj ich schopnosť a disciplínu tieto stratégie realizovať.“ Vladimír Mlynekpredseda predstavenstva VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Na sklade 1Ks
15,58 € 16,40 €