Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

August Sedláček

autor

Hrady, zámky a tvrze království českého 5


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
U dodávateľa
35,27 € 37,13 €

Pověsti Čech, Moravy a Slezska


Při přípravě této vynikající sbírky lidové slovesnosti jsme hleděli vkřísit a co nejvíce se přiblížit původní formě dané autorem v 1. vydání Z obsahu: 1. Čech 2. Krok a jeho dcery 3. Libuše a Přemysl 4. Založení Prahy 5. Dívčí válka 6. Neklan a Vlast islav
U dodávateľa
10,63 € 11,19 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 8


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 9


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
34,15 € 35,95 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 14


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 15


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Hrady zámky a tvrze království českého 11


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 12


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 13


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 4


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty


Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty jsou dokladem originální vědecké a grafické tvorby konce 19. století významného českého historika Augusta Sedláčka (1843-1926). Atlasy jsou určeny všem zájemcům o historickou heraldiku, genealogii, sfragistiku a topografii. Dílo, rozvržené do pěti svazků, přináší více než 5000 kreseb erbů, zachycených s dokumentární přesností na základě více než 3600 autentických středověkých pramenů, jako jsou pergamenové listiny, pečetě, erbovní listiny, rukopisy, náhrobníky, nástěnné malby i erbovní plastiky na architektuře. Znaky jsou vnitřně utříděny podle heraldických znamení. První svazek obsahuje úvodní editorovu studii a kompletní kritický a ediční aparát. Druhý svazek obsahuje první část edice erbů české středověké šlechty. Editor Vladimír Růžek
Vypredané
31,50 € 33,16 €

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty


Významný český historik August Sedláček (1843 - 1926) je širšímu okruhu čtenářů znám především jako autor patnáctisvazkového díla Hrady, zámky a tvrze království Českého. Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí zatím vydány nebyly, existují pouze v rukopisné podobě. Obsahují 8 000 barevných a černobílých kreseb erbů a pečetí, doplněných autorovými podrobnými poznámkami a komentáři. Třetí svazek obsahuje druhou část edice erbů české středověké šlechty. Reprodukce Sedláčkových kreseb a edici jeho textů doplňují editorovy poznámky. K vydání připravil Vladimír Růžek.
Vypredané
16,86 € 17,75 €

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty


Pětidílné Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí obsahují 8000 barevných a černobílých kreseb erbů a pečetí, doplněných autorovými podrobnými poznámkami a komentáři. Čtvrtý svazek přináší edici erbů moravské středověké šlechty. Reprodukce Sedláčkových kreseb a edici jeho textů doplňují editorovy poznámky.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty


Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí obsahují 8000 barevných i černobílých kreseb erbů a pečetí, doplněných autorovými podrobnými poznámkami a komentáři. Dílo vychází v pěti svazcích. Pátý svazek obsahuje faksimile atlasu šlechtických pečetí (přes 2750 kreseb). Reprodukce Sedláčkových kreseb a edici jeho textů doplňují editorovy poznámky.
Vypredané
16,00 € 16,84 €

Hrady, zámky a tvrze království českého 6.


Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.
Vypredané
35,27 € 37,13 €

Historické pověsti lidu českého


Kniha představuje výběr z českých pověstí od 11. do 16. století, jak je sepsal August Sedláček. Tento významný český historik, genealog a heraldik je mimo jiné autorem monumentální patnáctidílné monografie "Hrady, zámky a tvrze království Českého", jejíž sepsání mu trvalo dlouhých dvacet let. Kniha "Historické pověsti lidu českého" vychází po dvanácti letech od posledního vydání.
Vypredané
8,88 € 9,35 €