% Zľavy na hry %

Robert Segal

autor

Stručný úvod do teorie mýtu


Robert A. Segal se v této knize na velmi skromné ploše pokouší seznámit čtenáře s možnými teoretickými přístupy ke zkoumání a výkladu mýtu napříč nejrůznějšími vědními obory: pojednává o sporu mezi vědeckým a mytickým výkladem světa, o filosofických, náboženských, psychologických a antropologických teoriích mýtu, o přístupech literárně teoretických, strukturalistických a o reflexi vztahu mýtu a politického uspořádání. Mýtus definuje velmi široce jako společensky vlivný příběh, k němuž se v nejrůznějších teoretických uchopeních váží tři základní otázky: jaký je jeho původ, funkce a téma.Interpretační možnosti představovaných teorií autor testuje na mýtu o Adónidovi, jednom z řeckých mýtů o krásných mladících, kteří vzbuzují touhu bohyní a dospělých žen, avšak umírají, aniž by dosáhli plné emoční, sociální a sexuální dospělosti. Tam, kde Segal nemůže představovanou teorii na tento mýtus aplikovat, nahrazuje jej mýtem jiným, přičemž zároveň ukazuje, že určité teorie jsou navzdory svému nároku na univerzalitu aplikovatelné pouze na některé typy mýtů. Pojetí mýtu předních myslitelů, jako byl Camus, Lévi-Strauss, Girard, Dumézil, Eliade, Jung nebo Freud, není v Segalově knize pouze představeno, ale je rovněž podrobeno systematické a přehledné komparaci.Kniha Myth: A Very Short Introduction se krátce po svém prvním vydání dočkala překladů do devíti různých jazyků a slouží jako studijní materiál nejen pro studenty religionistiky a příbuzných oborů řady světových universit, ale rovněž jako přehledná základní příručka teorií mýtu pro odbornou veřejnost.
Vypredané
7,14 € 7,52 €

30-Second Mythology


30-Second Mythology offers the shortest path to a world of gods and monsters. So much modern culture traces its origins back to Greek and Roman mythology (witness 2010’s ‘Clash of the Titans’ and ‘Percy Jackson and the Olympians’). The stories provide wonderful references to make your conversation more heroic and raise your imagination closer to the gods. Sail through these fifty 30-second legends to discover what Hercules did to deserve his twelve labors, why Odysseus took ten years to travel 500 miles, and how Narcissus found the love of his life. The perfect reference book for creative writers, it covers gods and goddesses, heroes and monsters, story locations and the great storytellers. There are also condensed versions of the tragic tales alongside explanations of their modern legacies: from the Oedipus Complex to the Narcissus Syndrome.
Vypredané
16,63 € 17,50 €