Jaroslav Šejvl

autor

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých


Publikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření na užití návykové látky.- Akcentuje čtyři hlavní úhly náhledu do tohoto významného úkonu, a to právní, psychologický, pedagogický a medicínský.- Dále doporučuje vhodný postup, který vytváří právní jistotu jak pro testované, tak i pro testující.- Text nepředkládá jednoznačné a dogmatické postupy, ale nabízí variabilní možnosti a doporučení, která mají napomoci školským zařízením a jejich pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi, které jsou důvodně podezřelé z užití návykové látky, při řešení těchto problémů.
U dodávateľa
6,38 € 6,72 €