Knižné kamarátstva

Henryk Sienkiewicz

autor

Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz dostal Nobelovu cenu za literatúru a jeho romány dostanú aj tých menej zanietených čitateľov.

Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz sa narodil 5. mája 1846 v Poľsku v chudobnej šľachtickej rodine. Študoval medicínu, neskôr filozofiu, v roku 1870 ukončil štúdium na ruskej univerzite vo Varšave. Počas štúdií bol v skupine pozitivistov, spolupracoval s radikálnym časopisom Przeglad Tygodniowy aj s konzervatívnymi novinami Gazeta Polska. Svoje obzory si Sienkiewicz rozširoval aj zahraničnými cestami. V roku 1876 navštívil Nemecko, v roku 1877 Belgicko, Francúzsko a Anglicko a v tom istom roku sa vydal na dlhú cestu do Spojených štátov, kde žil romantickým životom uspostred prírody južnej Kalifornie. Ďalej navštívil Taliansko,Grécko, Turecko a Španielsko a v roku 1891 odišiel na loveckú výpravu do Afriky.

V roku 1884 sa stal ako už veľmi populárny spisovateľ hlavným redaktorom varšavského Słowa. V tom čase bol autorom mnohých poviedok a noviel, v podstate realistických obrazov zo života, v ktorých na jednej strane vykreslil obraz biedy a zaostalosti nižších spoločenských vrstiev a na druhej strane problematické, vnútornými rozpormi zmietané postavy inteligentov, snažiacich sa o nápravu. Počas 1 svetovej vojny pracoval vo Švajčiarsku vo Výbore pre pomoc obetiam vojny v Poľsku a kde v roku 1916 (15. novembra) zomrel. Najväčšiu slávu získal svojimi historickými románmi, týkajúcimi sa poľských a kresťanských dejín. Je predstaviteľom poľského pozitivizmu.

(foto: wikipedia)

Ohněm a mečem


První díl trilogie z polských dějin, který následují romány Potopa a Pan Wolodyjowski, psal Henryk Sienkiewicz v době, kdy Polsko jako stát prakticky neexistovalo.Děj je situován do roku 1648, kdy vypuklo povstání ukrajinských kozáků, vedené Bohdanem Chmelnickým, proti tehdejšímu polskému státu. V knize, jejímiž hlavními hrdiny je čtveřice neohrožených bojovníků, se setkáme s láskou, přátelstvím a odvahou.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Potopa 1. a 2. díl


V roce 1655 se na polsko-litevské království valí obrovská švédská armáda. Situace vypadá naprosto beznadějně a v nejednom dříve odvážném srdci začne klíčit semínko zrady. I mocný litevský šlechtic Janusz Radziwiłł se rozhodne ustoupit před nepřemožitelnými vojsky a podrobí se novým pánům. Poslední baštou odolávající nájezdníkům je opevněný klášter Jasna Góra u Čenstochové, v jejíž obraně nemalou roli sehraje bývalý Radziwillův žoldnéř Andrzej Kmicic. Svými hrdinskými činy se snaží smazat nespravedlivě získaný cejch odpadlíka a také dobýt srdce milované Olenky...
Na sklade
22,28 € 23,45 €

Americké rozprávky


Dielo Henryka Sienkiewicza, poľského autora svetového formátu, je čitateľskej verejnosti dobre známe. Rozprávky z Ameriky patria k autorovej ranej tvorbe, napísal ich bezprostredne po svojom pobyte v Amerike. V 19. storočí boli v Severnej Amerike ešte rozsiahle miesta nedotknuté civilizáciou a USA sa stále rozrastali. Noví osadníci z Európy prichádzali za vidinou bohatšieho a spokojnejšieho života, no neraz stratili aj to málo, čo mali predtým doma. Rozprávky z Ameriky sú príbehmi týchto ľudí, predovšetkým Poliakov. Približujú nám však aj osudy slovenských vysťahovalcov, ktorí čelili podobným ťažkostiam ako Poliaci hľadajúci šťastie v Amerike.
Na sklade
14,16 € 14,90 €

Pouští a pralesem (audiokniha)


Píše se rok 1885. Čtrnáctiletý polský chlapec Staš Tarkowski a osmiletá anglická holčička Nela Rawlisonová jsou na příkaz mahdiského velitele Smajna uneseny. Má totiž v plánu je vyměnit za příslušníky své rodiny vězněné v Egyptě. Staš s Nelou naštěstí svým únoscům uprchnou se dvěma otroky, které osvobodí. Jejich nebezpečná a dobrodružná cesta za svobodou, dlouhá tisíce kilometrů, vede přes pouště Egypta a Súdánu až do pralesů středovýchodní Afriky a k pobřeží Indického oceánu.
Na sklade
21,87 € 23,02 €

Listy z Ameriky


Listy z Ameriky patria k významným titulom svetovej cestopisnej literatúry. Autorovi poskytli priestor na rozvinutie viacerých podôb spisovateľského talentu. Spisovateľ sa v nich uvoľnil a zistil, že žáner spoločensko-kritickej realistickej poviedky, tvorbe ktorej sa dovtedy ako beletrista venoval, ho trocha obmedzuje. Forma listov však umožňuje autorovi prerušovať chronologický popis zážitkov úvahami o úcte Američanov k práci, o miestnom „feminizme“, kultúrnej úrovni a pod. Následne reflexie preruší, aby čitateľom poskytol konkrétne reportérsky úderné postrehy alebo malebno-vzrušujúci popis stepi počas snehovej búrky či požiaru, prípadne pohľad na strmhlav do diaľav sa rútiace stádo bizónov. Príznačne práve uverejňovanie exotikou a dobrodružstvami korenených Listov urobilo zo Sienkiewicza v Poľsku známeho a obľúbeného autora. Sienkiewicz sa pri opisoch a charakteristikách vonkoncom neostýcha, jeho pohľad je prenikavý, nešetrí iróniou, sarkazmom , miestami až zúfalým čiernym humorom, v ktorom sa cynizmus prelína so súcitom. Isteže, niektoré pasáže z dnešného hľadiska zaváňajú hystériou a pôsobia prepiato, avšak Sienkiewicz cestuje po USA v druhej polovici devätnásteho storočia, dostáva sa teda do kontaktu s kapitalizmom čistým, neriedeným neskoršími sociálnymi reformami. Práve v jeho cestopise si medziiným môžete prečítať ako naozaj vyzeral onen „číry extrakt“ liberálnej ekonomiky. Na viacerých miestach sledujeme autorovo vyjadrovanie sa k problému miery vkusu a jej prekročenia. Sienkiewicza, na rozdiel od generácie romantikov, búrka a Niagarský vodopád desia, nie uchvacujú, pretože poskytujú presilu vnímaním adekvátne nespracovateľných zážitkov. Autor sa aj pri zakúšaní krásy bráni vytrženiu, tobôž extatickým stavom, usiluje sa osedlať obrazotvornosť. Sienkiewiczove Listy nie sú hodnoverným historickým prameňom, lež predovšetkým a takmer výlučne literárnym dielom. Autor s reáliami narába svojvoľne a výberovo, komponuje a koncipuje ich ako beletrista do útvaru, ktorý vo vzťahu k skutočnosti vykazuje značnú mieru autonómie.
Na sklade
17,96 € 18,90 €

Na poli slávy


Román prvého poľského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Henryka Sienkiewicza (1846 – 1916) Na poli slávy vznikol v roku 1907 ako ďalšia z próz, v ktorých sa autor vracal do bohatých a slávnych dejín svojho národa. Dielo je romanticky ladeným príbehom lásky dvoch posledných potomkov slávnych poľských rodov. Dej knihy sa odohráva sa v prvej polovici roku 1683, na pozadí príprav poľskej šľachty, ktorá sa v čele s kráľom Janom III. Sobieskim chystá na vojnovú výpravu proti Turkom. Tá sa skončila rozhodujúcou porážkou protivníka pod bránami obliehanej Viedne a práve Poliaci mali v tomto boji rozhodujúci podiel na víťazstve. Románová freska je ďalšou vynikajúcou ukážkou autorovho literárneho majstrovstva a v slovenskom preklade vychádza po prvý raz.
Na sklade
13,29 € 13,99 €

Quo vadis


Vypredané
3,58 € 3,77 €

Quo Vadis?


Az ókori Róma.
Nero - költői babérokra áhítozik. A birodalom ügyeivel nem törődik, szórja a pénzt, tobzódik az élvezetekben, a borban, a vérben. Egy tébolyult pillanatában felgyújtatja a Várost. Amikor a nép a tűzvész miatt háborogni kezd, a keresztényekre fogja a gyújtogatást. Az új eszme hívei a katakombákban bujdokolnak, mert aki kézre kerül, arénában végzi.
Péter - Krisztus első tanítványa, a halász. Tömegek zarándokolnak Róma falain kívülre, hogy meghallgassák beszédeit.
Vinicius - gazdag római patrícius, aki keresztény lányt szeret...

Szerelem, irigység, megalománia, kisszerűség, barbarizmus, szentség, tűz, mártírium, katarzis. A fordulatokban bővelkedő romantikus nagyregény népszerűsége 1896-os megjelenése óta töretlen. Meghozta szerzőjének a világhírt, a Nobel-díjat, és több filmfeldolgozás készült belőle.

"A butaság semmivel sem rosszabb a bölcsességnél, és semmiben sem különbözik tőle."

"Tiétek a hatalom, a testőrség, az erő, legyetek hát őszinték legalább akkor, ha senki sem hallja."

"Azt olvassuk ma, hogy a vatikáni körök indexre akarták vetni a nagy lengyel könyvét. Ám elolvasta pápa őszentsége, s index helyett hálalevelet, jutalmat, valóságos pápai himnuszt kapott a lengyel... Ahány nagy apostoli, váteszi produktuma van az első ólombetűk óta az emberi szellemnek, ahány nagy teremtő szelleme van az emberiségnek, az mind indexre került... Nagy bölcselők, nagy reformátorok, nagy költők egytől-egyig...
Olyan szép könyv, olyan nagy, csodás könyv a Sienkiewicz könyve... Olyan kár, hogy indexre nem került. Megérdemelte volna!" (Ady Endre, Nagyváradi Napló 1901)
Na sklade
15,32 € 16,13 €

Křižáci (část první)


Křižáci Henryka Sienkiewicze, nositele Nobelovy ceny za literaturu, lze právem zařadit mezi vrcholná díla světové historické prózy. Mistrovství, s nímž autor vytvořil obraz doby přelomu čtrnáctého a patnáctého století v Polsku (jedné z nejslavnějších v polských dějinách), přesvědčivost charakterů hrdinů, i sám příběh (patří k těm, na něž se nezapomíná) to vše je schopno čtenáře nejen zaujmout, ale i strhnout.
Na sklade
13,35 € 14,05 €

Křižáci


Historický román, vydaný poprvé roku 1900, napsal Sienkiewicz v době probíhajících germanizačních opatření v pruské části Polska, aby své krajany pozvednul na duchu.
Děj knihy se odehrává na přelomu 14. a 15. století na pozadí bojů polských šlechticů s řádem Německých rytířů. Děj románu vrcholí bitvou u Grunwaldu (15. července 1410), kde polská a litevská vojska řád Německých rytířů porážejí.
Na sklade
22,28 € 23,45 €

Pan Wolodyjowski


Pan Wołodyjowski si zoufá po smrti milované ženy Anuše. Nevěří totiž, že by ještě někdy v životě mohl být znova šťastný a odejde do kláštera. Leč v nouzi poznáš přítele - veselý pan Zagłoba se svého druha rozhodne dostat zpátky mezi lidi. A pak už se objeví ona, mladá a veselá Baška… Jenže opět zaduní válečné bubny a na Rzeczpospolitou se valí turecká vojska. Pan Wołodyjowský dobře ví, že polský šlechtic nemůže v takové situaci ležet s mladou ženou za pecí, ale musí bránit vlast. "Malý rytíř" opět vyráží do boje. Kniha je posledním dílem a vyvrcholením Trilogie Henryka Sienkiewicze. Ačkoliv zde potkáme známé postavy z předchozích částí, je možné ji číst jako samostatný román.
Na sklade
17,81 € 18,75 €

Křižáci (část druhá)


Statečnost a odvaha, láska, toužení i bolest, v době, kdy Polsko a Litva bojují proti německému rytířskému řádu. Osudy hrdinů - líčené s pro Sienkiewicze typickou nesentimentální vroucností - Zbyška, Jurandy, Danuše, Jagienky a dalších, se proplétají s osudem země. Ten pak dospívá k rozhodujícímu okamžiku - k bitvě u Grunwaldu (1410), Henrykem Sienkiewiczem jedinečně zpodobené.
Na sklade
15,58 € 16,40 €

Listy z Afriky


Cestopis jedného z najbravúrnejších epikov všetkých čias sprítomní čitateľom atmosféru Afriky, Arabského sveta a ostrova Zanzibar na začiatku deväťdesiatych rokov devätnásteho storočia. Nočná prechádzka popri velebnom majestáte gízskych pyramíd, lov na hrochy a krokodíly, návšteva u kanibalského náčelníka, malebné, farbami a dojmami prekypujúce opisy miest, prírodných scenérií, verne a živo načrtnuté portréty osôb, zaujímavé a neveľmi známe poznatky o živote v misiách tej doby, skúsenosti autora s tropickou chorobou – to je len zopár ochutnávok z pestrej palety ponúk pútavého, strhujúceho diela. Henryk Sienkiewicz absolvoval namáhavú cestu ako 45-ročný v spoločnosti grófa Jana Tyszkiewicza roku 1891, krátko po dovŕšení éry zemepisných objavov. Putuje teda v stopách bádateľov územiami už známymi a na kraj i ľudí sa díva pohľadom „moderným“, nám blízkym, t. j. okom jedného z „priekopníkov“ exotickej turistiky. Preto text rezonuje aj v dnešnej dobe.
U dodávateľa
14,16 € 14,90 €

Quo vadis


Historický román významného polského prozaika, v němž na pozadí Neronova a Petroniova Říma vylíčil podstatu moci, kterou člověku dává mravní čistota a láska.
Vypredané
12,96 € 13,64 €

Kereszteslovagok III.


A regény kemény vádirat a mindenkori germán terjeszkedési törekvésekkel és az indokolatlan mészárlásokkal szemben, és egyben a lengyel hazafiság ékes bizonyítéka.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Quo Vadis


Henryk Sienkiewicz, a talán legnépszerűbb lengyel prózaíró, számos nyelvre lefordított "Quo vadis" című regénye az ókori Róma legkiszámíthatatlanabb császára, az őrült Néró uralkodása idején játszódik, Sienkiewicz érzékletesen ábrázolja a hírhedt pojáca és udvartartása perverz szórakozásait, az oktalan és eszeveszett keresztényüldözéseket, az Örök Város felgyújtását.
Eközben egy csodálatos szerelem bontakozik ki. Vinicius a gazdag patrícius beleszeret Lygiába, aki királylányból lett római rabnővé. A férfi élete egy csapásra megváltozik, Lygia ugyanis keresztény vallású, és ez számtalan bonyodalomhoz vezet. Noha szeretik egymást, két különböző, sőt ellentétes világot képviselnek, ráadásul egy olyan korban, amelyben kereszténynek lenni halálos veszedelmet jelent.
Az ő személyükben megtestesülő kettősség jellemzi azt a világot is, amelyben élnek. Róma Néró eszeveszett dorbézolásaitól hangos, ember ember után esik áldozatul gyilkos tébolyának. Az új eszme hívei katakombákban bujkálnak, cirkuszok porondján halnak mártírhalált, de a kivégzettek helyébe mindegyre újak lépnek, mert megérett az idő a változásra, s a történelem parancsát nem semmisíthetik meg az égő Róma lángjai sem.
Vypredané
13,16 € 13,85 €