Henryk Sienkiewicz

autor

Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz dostal Nobelovu cenu za literatúru a jeho romány dostanú aj tých menej zanietených čitateľov.

Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz sa narodil 5. mája 1846 v Poľsku v chudobnej šľachtickej rodine. Študoval medicínu, neskôr filozofiu, v roku 1870 ukončil štúdium na ruskej univerzite vo Varšave. Počas štúdií bol v skupine pozitivistov, spolupracoval s radikálnym časopisom Przeglad Tygodniowy aj s konzervatívnymi novinami Gazeta Polska. Svoje obzory si Sienkiewicz rozširoval aj zahraničnými cestami. V roku 1876 navštívil Nemecko, v roku 1877 Belgicko, Francúzsko a Anglicko a v tom istom roku sa vydal na dlhú cestu do Spojených štátov, kde žil romantickým životom uspostred prírody južnej Kalifornie. Ďalej navštívil Taliansko,Grécko, Turecko a Španielsko a v roku 1891 odišiel na loveckú výpravu do Afriky.

V roku 1884 sa stal ako už veľmi populárny spisovateľ hlavným redaktorom varšavského Słowa. V tom čase bol autorom mnohých poviedok a noviel, v podstate realistických obrazov zo života, v ktorých na jednej strane vykreslil obraz biedy a zaostalosti nižších spoločenských vrstiev a na druhej strane problematické, vnútornými rozpormi zmietané postavy inteligentov, snažiacich sa o nápravu. Počas 1 svetovej vojny pracoval vo Švajčiarsku vo Výbore pre pomoc obetiam vojny v Poľsku a kde v roku 1916 (15. novembra) zomrel. Najväčšiu slávu získal svojimi historickými románmi, týkajúcimi sa poľských a kresťanských dejín. Je predstaviteľom poľského pozitivizmu.

(foto: wikipedia)

viac

Potopa I.


Velkolepý román polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny, je prostředním, dějově zcela samostatným dílem Sienkiewiczovy slavné historické trilogie. Potopa se odehrává na počátku druhé poloviny sedmnáctého století, za polsko-švédské války. Jedinečně zachycený obraz této bouřlivé doby se před námi promítá jako na širokém plátně: napínavé zápletky, barvité a věrohodné boje a bitvy, i život na šlechtických dvorech. Do popředí však zřetelně vystupují soukromé osudy hlavních hrdinů, plné nenadálých zvratů, bloudění, pochybností, ale i upřímných nadějí, statečnosti a velké lásky.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Křižáci


Historický román, vydaný poprvé roku 1900, napsal Sienkiewicz v době probíhajících germanizačních opatření v pruské části Polska, aby své krajany pozvednul na duchu. Děj knihy se odehrává na přelomu 14. a 15. století na pozadí bojů polských šlechticů s řádem Německých rytířů. Děj románu vrcholí bitvou u Grunwaldu (15. července 1410), kde polská a litevská vojska řád Německých rytířů porážejí.
Na sklade 1Ks
22,28 € 23,45 €

Potopa 1. a 2. díl


V roce 1655 se na polsko-litevské království valí obrovská švédská armáda. Situace vypadá naprosto beznadějně a v nejednom dříve odvážném srdci začne klíčit semínko zrady. I mocný litevský šlechtic Janusz Radziwiłł se rozhodne ustoupit před nepřemožitelnými vojsky a podrobí se novým pánům. Poslední baštou odolávající nájezdníkům je opevněný klášter Jasna Góra u Čenstochové, v jejíž obraně nemalou roli sehraje bývalý Radziwillův žoldnéř Andrzej Kmicic. Svými hrdinskými činy se snaží smazat nespravedlivě získaný cejch odpadlíka a také dobýt srdce milované Olenky...
Na sklade 1Ks
22,28 € 23,45 €

Listy z Ameriky


Listy z Ameriky patria k významným titulom svetovej cestopisnej literatúry. Autorovi poskytli priestor na rozvinutie viacerých podôb spisovateľského talentu. Spisovateľ sa v nich uvoľnil a zistil, že žáner spoločensko-kritickej realistickej poviedky, tvorbe ktorej sa dovtedy ako beletrista venoval, ho trocha obmedzuje. Forma listov však umožňuje autorovi prerušovať chronologický popis zážitkov úvahami o úcte Američanov k práci, o miestnom „feminizme“, kultúrnej úrovni a pod. Následne reflexie preruší, aby čitateľom poskytol konkrétne reportérsky úderné postrehy alebo malebno-vzrušujúci popis stepi počas snehovej búrky či požiaru, prípadne pohľad na strmhlav do diaľav sa rútiace stádo bizónov. Príznačne práve uverejňovanie exotikou a dobrodružstvami korenených Listov urobilo zo Sienkiewicza v Poľsku známeho a obľúbeného autora. Sienkiewicz sa pri opisoch a charakteristikách vonkoncom neostýcha, jeho pohľad je prenikavý, nešetrí iróniou, sarkazmom , miestami až zúfalým čiernym humorom, v ktorom sa cynizmus prelína so súcitom. Isteže, niektoré pasáže z dnešného hľadiska zaváňajú hystériou a pôsobia prepiato, avšak Sienkiewicz cestuje po USA v druhej polovici devätnásteho storočia, dostáva sa teda do kontaktu s kapitalizmom čistým, neriedeným neskoršími sociálnymi reformami. Práve v jeho cestopise si medziiným môžete prečítať ako naozaj vyzeral onen „číry extrakt“ liberálnej ekonomiky. Na viacerých miestach sledujeme autorovo vyjadrovanie sa k problému miery vkusu a jej prekročenia. Sienkiewicza, na rozdiel od generácie romantikov, búrka a Niagarský vodopád desia, nie uchvacujú, pretože poskytujú presilu vnímaním adekvátne nespracovateľných zážitkov. Autor sa aj pri zakúšaní krásy bráni vytrženiu, tobôž extatickým stavom, usiluje sa osedlať obrazotvornosť. Sienkiewiczove Listy nie sú hodnoverným historickým prameňom, lež predovšetkým a takmer výlučne literárnym dielom. Autor s reáliami narába svojvoľne a výberovo, komponuje a koncipuje ich ako beletrista do útvaru, ktorý vo vzťahu k skutočnosti vykazuje značnú mieru autonómie.
Na sklade 3Ks
17,96 € 18,90 €

Křižáci (část první)


Křižáci Henryka Sienkiewicze, nositele Nobelovy ceny za literaturu, lze právem zařadit mezi vrcholná díla světové historické prózy. Mistrovství, s nímž autor vytvořil obraz doby přelomu čtrnáctého a patnáctého století v Polsku (jedné z nejslavnějších v polských dějinách), přesvědčivost charakterů hrdinů, i sám příběh (patří k těm, na něž se nezapomíná) to vše je schopno čtenáře nejen zaujmout, ale i strhnout.
Na sklade 3Ks
13,35 € 14,05 €

Křižáci (část druhá)


Statečnost a odvaha, láska, toužení i bolest, v době, kdy Polsko a Litva bojují proti německému rytířskému řádu. Osudy hrdinů - líčené s pro Sienkiewicze typickou nesentimentální vroucností - Zbyška, Jurandy, Danuše, Jagienky a dalších, se proplétají s osudem země. Ten pak dospívá k rozhodujícímu okamžiku - k bitvě u Grunwaldu (1410), Henrykem Sienkiewiczem jedinečně zpodobené.
Na sklade 1Ks
15,58 € 16,40 €

Americké rozprávky


Dielo Henryka Sienkiewicza, poľského autora svetového formátu, je čitateľskej verejnosti dobre známe. Rozprávky z Ameriky patria k autorovej ranej tvorbe, napísal ich bezprostredne po svojom pobyte v Amerike. V 19. storočí boli v Severnej Amerike ešte rozsiahle miesta nedotknuté civilizáciou a USA sa stále rozrastali. Noví osadníci z Európy prichádzali za vidinou bohatšieho a spokojnejšieho života, no neraz stratili aj to málo, čo mali predtým doma. Rozprávky z Ameriky sú príbehmi týchto ľudí, predovšetkým Poliakov. Približujú nám však aj osudy slovenských vysťahovalcov, ktorí čelili podobným ťažkostiam ako Poliaci hľadajúci šťastie v Amerike.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Na poli slávy


Román prvého poľského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Henryka Sienkiewicza (1846 – 1916) Na poli slávy vznikol v roku 1907 ako ďalšia z próz, v ktorých sa autor vracal do bohatých a slávnych dejín svojho národa. Dielo je romanticky ladeným príbehom lásky dvoch posledných potomkov slávnych poľských rodov. Dej knihy sa odohráva sa v prvej polovici roku 1683, na pozadí príprav poľskej šľachty, ktorá sa v čele s kráľom Janom III. Sobieskim chystá na vojnovú výpravu proti Turkom. Tá sa skončila rozhodujúcou porážkou protivníka pod bránami obliehanej Viedne a práve Poliaci mali v tomto boji rozhodujúci podiel na víťazstve. Románová freska je ďalšou vynikajúcou ukážkou autorovho literárneho majstrovstva a v slovenskom preklade vychádza po prvý raz.
Na sklade 1Ks
13,29 € 13,99 €

Listy z Afriky


Cestopis jedného z najbravúrnejších epikov všetkých čias sprítomní čitateľom atmosféru Afriky, Arabského sveta a ostrova Zanzibar na začiatku deväťdesiatych rokov devätnásteho storočia. Nočná prechádzka popri velebnom majestáte gízskych pyramíd, lov na hrochy a krokodíly, návšteva u kanibalského náčelníka, malebné, farbami a dojmami prekypujúce opisy miest, prírodných scenérií, verne a živo načrtnuté portréty osôb, zaujímavé a neveľmi známe poznatky o živote v misiách tej doby, skúsenosti autora s tropickou chorobou – to je len zopár ochutnávok z pestrej palety ponúk pútavého, strhujúceho diela. Henryk Sienkiewicz absolvoval namáhavú cestu ako 45-ročný v spoločnosti grófa Jana Tyszkiewicza roku 1891, krátko po dovŕšení éry zemepisných objavov. Putuje teda v stopách bádateľov územiami už známymi a na kraj i ľudí sa díva pohľadom „moderným“, nám blízkym, t. j. okom jedného z „priekopníkov“ exotickej turistiky. Preto text rezonuje aj v dnešnej dobe.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Pouští a pralesem (audiokniha)


Píše se rok 1885. Čtrnáctiletý polský chlapec Staš Tarkowski a osmiletá anglická holčička Nela Rawlisonová jsou na příkaz mahdiského velitele Smajna uneseny. Má totiž v plánu je vyměnit za příslušníky své rodiny vězněné v Egyptě. Staš s Nelou naštěstí svým únoscům uprchnou se dvěma otroky, které osvobodí. Jejich nebezpečná a dobrodružná cesta za svobodou, dlouhá tisíce kilometrů, vede přes pouště Egypta a Súdánu až do pralesů středovýchodní Afriky a k pobřeží Indického oceánu.
U dodávateľa
21,87 € 23,02 €

Quo Vadis


Vo svojom najslávnejšom románe Quo Vadis, ktorý sa odohráva na pozadí vlády cisára Nera, opisuje Henryk Sienkiewicz ľúbostný príbeh rímskeho patricija a vojaka Vinicia a kresťanky Lýgie. Mladík sa uchádza o priazeň mladej barbarky, nie práve šikovne a nie práve vhodne, následkom čoho sa Lýgia ocitá na dvore pološialeného Nera. Obaja musia prekonať veľa prekážok, aby sa napokon znova našli a Vinicius musí neraz riskovať všetko, aby zachránil ženu, ktorá ho zmenila a ktorú nadovšetko miluje. Román sa stal zanedlho po svojom prvom vydaní bestsellerom a jeho popularita pretrvala do dnešných dní. Kritika vyzdvihovala okrem nepopierateľne strhujúceho príbehu aj historickú akurátnosť, s akou opísal cézarov dekandentný dvor, bežný život Rimanov, začiatky kresťanskej cirkvi i prenasledovanie jej príslušníkov. Okrem Vinicia, Lýgie, apoštola Pavla, Petra, arbitra elegancie Petronia či Nera sa v ňom môžeme stretnúť s pestrým panoptikom vedľajších postáv, či už reálnych alebo vymyslených. Henrykovi Sienkiewiczovi udelili v roku 1905 Nobelovu cenu za literatúru, na čom malo zásadný podiel práve napísanie románu Quo Vadis. Román vychádza v novom slovenskom preklade a s doslovom, ktorý sa venuje historickým reáliám Ríma počas panovania cisára Nera.
Predpredaj
21,17 € 24,90 €

Lacná kniha Americké rozprávky (-50%)


Dielo Henryka Sienkiewicza, poľského autora svetového formátu, je čitateľskej verejnosti dobre známe. Rozprávky z Ameriky patria k autorovej ranej tvorbe, napísal ich bezprostredne po svojom pobyte v Amerike. V 19. storočí boli v Severnej Amerike ešte rozsiahle miesta nedotknuté civilizáciou a USA sa stále rozrastali. Noví osadníci z Európy prichádzali za vidinou bohatšieho a spokojnejšieho života, no neraz stratili aj to málo, čo mali predtým doma. Rozprávky z Ameriky sú príbehmi týchto ľudí, predovšetkým Poliakov. Približujú nám však aj osudy slovenských vysťahovalcov, ktorí čelili podobným ťažkostiam ako Poliaci hľadajúci šťastie v Amerike.
Na sklade 1Ks
7,45 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Potopa II.


Plastické obrazy života ve šlechtickém Polsku sedmnáctého století, strhující a historicky věrné scény vojenských tažení a bitev – a na jejich pozadí citlivě a přesvědčivě zpodobené lidské charaktery a osudy – to všechno nalézáme v románu vynikajícího vypravěče Henryka Sienkiewicze. Příběh dozrává: válka proti švédským uchvatitelům se rozhořívá ve všech koutech Polska, vyhnaný král se vrací do země. A hlavní hrdina, nezkrotně odvážný mladý korouhevník, nalézá v obětavé službě vlasti cestu, která ho po dřívějších omylech má dovést k získání ztracené cti i milované dívky...
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Quo vadis


Historický román významného polského prozaika, v němž na pozadí Neronova a Petroniova Říma vylíčil podstatu moci, kterou člověku dává mravní čistota a láska.
Vypredané
12,96 € 13,64 €

Quo Vadis


Henryk Sienkiewicz, a talán legnépszerűbb lengyel prózaíró, számos nyelvre lefordított "Quo vadis" című regénye az ókori Róma legkiszámíthatatlanabb császára, az őrült Néró uralkodása idején játszódik, Sienkiewicz érzékletesen ábrázolja a hírhedt pojáca és udvartartása perverz szórakozásait, az oktalan és eszeveszett keresztényüldözéseket, az Örök Város felgyújtását. Eközben egy csodálatos szerelem bontakozik ki. Vinicius a gazdag patrícius beleszeret Lygiába, aki királylányból lett római rabnővé. A férfi élete egy csapásra megváltozik, Lygia ugyanis keresztény vallású, és ez számtalan bonyodalomhoz vezet. Noha szeretik egymást, két különböző, sőt ellentétes világot képviselnek, ráadásul egy olyan korban, amelyben kereszténynek lenni halálos veszedelmet jelent. Az ő személyükben megtestesülő kettősség jellemzi azt a világot is, amelyben élnek. Róma Néró eszeveszett dorbézolásaitól hangos, ember ember után esik áldozatul gyilkos tébolyának. Az új eszme hívei katakombákban bujkálnak, cirkuszok porondján halnak mártírhalált, de a kivégzettek helyébe mindegyre újak lépnek, mert megérett az idő a változásra, s a történelem parancsát nem semmisíthetik meg az égő Róma lángjai sem.
Vypredané
13,16 € 13,85 €

Púšťou a pralesom


Dobrodružný príbeh plný nečakaných zážitkov anapätia šestnásťročného Staška aosemročnej Nely, ktorých uniesli derviši, sa odohráva na africkom kontinente napúšti, vkrajoch pozdĺž Nílu ivpralese. Po rôznych útrapách sa deťom podarí únoscom u jsť apokračujú vceste za slobodou divočinou plnou dravých zvierat, nebezpečných nástrah prírody aneuveriteľných zážitkov. Aj vustavičnom ohrození života Staško sláskou bdie nad svojou malou sestričkou avďaka jeho odvahe, chrabrému srdcu, duch aprítomnosti aj umu statočne zdolajú všetky nebezpečenstvá.
Vypredané
9,41 € 9,90 €