Jitka Šimíčková-Čížková

autor

Základy psychologie pro zdravotnické obory


Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je odborná ucelená učebnice , určená stu-dentům nelékařských zdravotnických oborů připravujících se na své budoucí povolání ve vysokoškolské formě studia a sestrám v kli-nické praxi. Má jim umožnit poznání, pochopení a porozumění psychickému stavu nemocného člověka.
Vypredané
5,95 € 6,26 €