František Siska

autor

Maticová logika


Práca chce poukázať na spoločnú vlastnosť, ktorú má ako fyzikálny, tak aj jazykový svet - schopnosť vytvárať štruktúry. Priložené CD obsahuje systém všetkých definícií trojhodnotovej logiky.
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €