% Zľavy na hry %

Jerguš Sivoš

autor

XII. správa ZNB


Publikácia približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentov, ktoré boli ešte dlho po páde komunistického režimu pre verejnosť prísne tajné. Kritériom výberu 33 z verejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy od jej vzniku až do konca 80. rokov v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky , sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré tento kontrarozviedny útvar Štátnej bezpečnosti využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. správy.
Vypredané
12,22 € 12,86 €

Bez rozsudku!


Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945-1953
Vypredané
9,29 € 9,78 €

V stopách železného Felixa


Cieľom publikácie je pútavou formou priblížiť dejiny Štb na Slovensku - vývoj, ktorým prešla od vzniku až po koniec svojej existencie. Je určená pre odbornú aj laickú verenosť.
Vypredané
18,74 € 19,73 €

Following the Footsteps of Iron Felix


Cieľom publikácie je pútavou formou priblížiť dejiny Štb na Slovensku - vývoj, ktorým prešla od vzniku až po koniec svojej existencie. Je určená pre odbornú aj laickú verenosť. V anglickom jazyku.
Vypredané
41,73 € 43,93 €