Östen Sjöstrand

autor

Mor a veľké šťastie


Zo švédskej prozaickej literatúry vyšlo v poslednom čase viacero výborných titulov. Z poézie sme sa mali vlani možnosť stretnúť s antológiou, z ktorej si čitateľ mal možnosť vytvoriť celistvejší obraz o švédskej poézii.
U dodávateľa
1,24 € 1,30 €