! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Michal Škrabal

autor

Hacknutá čeština


Slýcháme je kolem sebe poletují v tramvajích a hospodách, sociální sítě je milují a některá to dotáhla až do médií. Novotvary jsou nejpádnějším důkazem, že čeština žije a každým dnem se mění. Díky této knize budete nejen chápat, o čem je to vlastně sakra řeč, ale taky se královsky pobavíte. Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral v internetovém slovníku Čeština 2.0. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem vybral více než 3 000 novotvarů, které jsou živelnými svědky naší doby. Ať už se týkají alkoholu, politiky, sexu či jakékoli jiné stránky života, všechny je spojuje láska k češtině a radost z její hravosti. V knize si také přečtete zpovědi osobností, pro něž je mateřština pracovním nástrojem i vášní: od břitkých postřehů bohemisty Jiřího Marvana po desatero nekorunovaného krále českého Twitteru Petra Kukala.
Na sklade 2Ks
14,20 € 14,95 €

dostupné aj ako:

Kiosek


Příběh o paní Olze, která uvízla ve stánku a nemůže se z něj dostat ven. Den za dnem Olga obsluhuje zákazníky, listuje si časopisy a touží někam vycestovat. Až jednoho dne odstartuje řetězec náhodných událostí její putování. Animovaný film Anete Melece (1983) Kiosek, na jehož motivy vznikla i tato kniha, si vysloužil široké uznání po celém světě. "Pozor na tajná přání! Mohou se totiž splnit." Tereza Booth
U dodávateľa
10,94 € 11,52 €

Hacknutá čeština


Slýcháme je kolem sebe – poletují v tramvajích a hospodách, sociální sítě je milují a některá to dotáhla až do médií. Novotvary jsou nejpádnějším důkazem, že čeština žije a každým dnem se mění. Díky této knize budete nejen chápat, „o čem je to vlastně sakra řeč“, ale taky se královsky pobavíte. Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral v internetovém slovníku Čeština 2.0. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem vybral více než 3 000 novotvarů, které jsou živelnými svědky naší doby. Ať už se týkají alkoholu, politiky, sexu či jakékoli jiné stránky života, všechny je spojuje láska k češtině a radost z její hravosti. V knize si také přečtete zpovědi osobností, pro něž je mateřština pracovním nástrojem i vášní: od břitkých postřehů bohemisty Jiřího Marvana po desatero nekorunovaného krále českého Twitteru Petra Kukala.
Na stiahnutie
10,45 €

dostupné aj ako:

Korpusové přístupy k české diglosii


Cílem edice Studie z korpusové lingvistiky, vydávané NLN a projektem Český národní korpus od roku 2006, je poskytovat prostor pro výzkum prováděný pomocí jazykových korpusů, tj. rozsáhlých souborů autentických textů v elektronické podobě. Výhodou takového přístupu je jeho empirická podstata, opakovatelnost postupů a důraz na živý jazyk a typický úzus. V edici jsou publikovány materiálově založené sondy z nejrůznějších oblastí jazykovědy a výzkumu komunikace: od témat lexikologických, morfologických a syntaktických přes práce kontrastivní a kvantitativní až po zaměření na specifika jednotlivých forem jazyka či na metodologii korpusového výzkumu. Od uveřejnění Fergusonovy základní studie v roce 1959 se objevují pokusy aplikovat diglosii na češtinu. Diglosie, tj. funkčně diferencované používání dvou jazykových variet (vysoké a nízké) v jedné společnosti, je zde zpravidla spatřována v odlišném užívání spisovné a obecné češtiny. Původně binárně vymezený pojem diglosie je však v současnosti narušován ze dvou stran: jednak možností specializovanějšího a poučenějšího lingvistického popisu, jednak způsobem chápání komunikačního prostředí, jež máme v rámci jazyka k dispozici. Předkládaná monografie nasvěcuje problematiku diglosie v češtině z různých úhlů pohledu: převažuje ten kvantitativní, zaměřený na oblast morfologie, lexika a stylových žánrů; kvalitativní pohled je pak reprezentován sociolingvistickým přístupem zkoumajícím jazykový management. Metodologickým svorníkem obou perspektiv jsou korpusová data: kromě reprezentativního korpusu psané češtiny a dvou mluvených korpusů byly využity i korpusy specializované. Právě tato empirická data, v objemech ještě před pár dekádami zcela nemyslitelných, naše vědomosti o diglosii v češtině podstatně korigují; spolu s významnými technologicko-společenskými změnami pak odhalují problematičnost tohoto konceptu, resp. obrušují jeho ostrou binaritu ve prospěch fuzzy povahy daného jevu.
U dodávateľa
9,86 € 10,95 €