Ferko Skyčák

autor

Kriticke reflexie filozofa a teologa


,,U Ferka Skyčáka  dosť ťažko oddeliť teológiu od filozofie či filozofiu od teológie, pretože bol stúpencom tomizmu, tomášovskej náuky, opierajúcej sa práve tak o skúmajúci ,,rozum“, ako o objasňujúcu ,,vieru“. Takto výstižne charakterizuje prístup k teológii a k filozofii rektora spišského seminára  Ferka Skyčáka (1899 – 1945) v úvode k výberu jeho štúdií Kritické reflexie filozofa a teológa profesor Július Pašteka.
Vypredané
5,96 € 6,27 €