! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Štěpán Smolen

autor

Buď, kde si


Fantazijný a súčasne humorný príbeh o hľadaní stálosti v nestálej dobe. Skáčeme z miesta na miesto, zo vzťahu do vzťahu, z webu na web. V knižnom príbehu sa aj študent teológie necháva uniesť prúdom, až pokým nestretne záhadného starca, ktorý sa mu stane samozvaným sprievodcom na ceste. Nepripravený, ešte v pyžame a so zubnou kefkou v ruke je nútený podniknúť výpravu naprieč storočiami a kontinentmi až k púštnym otcom na Saharu, ale predovšetkým do vlastného vnútra.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Pominuté chvály


Jsou skutečnosti, které vyvolávají všeobecný potlesk, a skutečnosti odvržené na okraj, které nikdo nepochválí. Právě k nim, na periferii, se vydává padesát krátkých statí velebících mimo jiné kněžské žvásty, zasmušilé lidi, vánoční bahno, rutinu, alkohol, čekání, zaostávání, politickou pasivitu nebo manželku svatého Petra.
U dodávateľa
13,27 € 13,97 €

Pochabé chvály


Existujú skutočnosti, ktoré vyvolávajú všeobecný potlesk, aj skutočnosti odvrhnuté na okraj, ktoré nikto nepochváli. Práve k nim, na perifériu, sa vydáva päťdesiat krátkych úvah, ktoré chvália napríklad zachmúrených ľudí, iróniu, vianočné bahno, zaostávanie, politickú pasivitu či manželku svätého Petra. Ich autorom je český katolícky kňaz Štěpán Smolen, ktorý má na doterajšom spisovateľskom konte knihy Buď, kde jsi (2016), Do boje s růžencem (2017), Cesta na Západ (2018) a Cikánský evangelia (2020). Pochabé chvály sú jeho piata kniha, tretia, ktorá vyšla aj v slovenčine.
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Cesta na Západ


Do Lisieux pútnické cesty nevedú?–?nejde sa tam cez pohoria a hlboké lesy, ale cez ľudskú každodennosť; neveľkolepými krajinami, ktoré človek neuznal za hodné preskúmania; krajinami všednými, o ktorých sa nepíšu knižky; krajinami prehliadanými, pripomínajúcimi dievčatá nikdy nevyzvané do tanca; krajinami podobnými tej, za ktorou putujem. No veď vari je možné prísť k Terezke inak ako malou cestou? Mohla to byť jedna z tých bežných pútí bez peňazí po Európe, na aké sa vydávajú kajúci bohoslovci po tom, čo v mladosti urazili domnelú sladkú sväticu. Mohla, keby na ceste do Francúzska neprekážal jeden podkrušnohorský statok a v ňom spomienka na Anežku?–?ženu, ktorá mávala mrkvou ako mečom a stínala hlavy nevercom. Z výpravy vpred duchovne dýchavičnou Európou sa tak stala aj výprava späť?–?do čias, keď najvýrečnejšia obrankyňa viery zmĺkla a zmizla. Recenzie: Štěpán Smolen, sv. Tereza z Lisieux a Anežka nastoľujú mnoho otázok: Prečo sú Nemci takí láskaví a štedrí, ak už nemajú vieru? Prečo pútnika lepšie privíta a pohostí nehodný než pravoverný kňaz? Okrajovo, ale s nástojčivosťou osobnej skúsenosti sa do povedomia čitateľa zaryje aj situácia kresťanov na moslimskom Blízkom východe a zneužívanie detí. Autor, ktorý si cestou dobre podebatil nemecky, francúzsky, rumunsky a skoro aj portugalsky, nenechá hladovať intelekt ani ducha. Povedie vás od majstrovských kúskov situačnej komiky naspäť k estetickému aj duchovnému zážitku. – Terézia Rončáková, vyučujúca na Katolíckej univerzite v Ružomberku Smolen nás svojím dielom prevedie naprieč Európou, cez severné Čechy, Nemecko, Luxembursko, Belgicko a svoju púť zakončí na severe Francúzska. Ak niekto z vás niekedy dlhšie putoval, vie sa ešte intenzívnejšie vložiť do momentov beznádeje, absurdity, Božej milosti v konkrétnych situáciách a odovzdanosti. Navyše jeho humor si cestuje s ním, podliehajúc európskej slobode prepravy, tipla by som to na prepravu vtipného materiálu, len neviem, ako tie tony nabalil do jedného ruksaku. Myslím, že počas celej cesty hľadá odpoveď na otázku, či má vôbec do tejto potápajúcej sa lode nastúpiť. A nakoniec nastúpi, radikálne, stane sa kňazom. – Miroslava Duranková, vyučujúca v Kolégiu Antona Neuwirtha
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Pominuté chvály


Jsou skutečnosti, které vyvolávají všeobecný potlesk, a skutečnosti odvržené na okraj, které nikdo nepochválí. Právě k nim, na periferii, se vydává padesát krátkých statí velebících mimo jiné kněžské žvásty, zasmušilé lidi, vánoční bahno, rutinu, alkohol, čekání, zaostávání, politickou pasivitu nebo manželku svatého Petra.
Na sklade 1Ks
15,57 € 16,39 €

Lacná kniha Snílci (-70%)


Skotský spisovatel George MacDonald (1824 až 1905) nechává ve své pohádkové romanci Snílci jednadvacetiletého hrdinu Anoda putovat kouzelnou říši k nalezení pravé lásky a duchovní dospělosti. Kniha, která ovlivnila G. K. Chestertona, J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a další velké anglické spisovatele 20. století, patří k průkopnickým dílům žánru fantasy, zároveň však na hlubší rovině představuje symbolické líčení cesty lidského srdce od neurčitých romantických tužeb až ke schopnosti sebeobětování. Zázračný svět plný skřítku, mluvících stromů, rytířů a pannen v nouzi se zde stává dějištěm iniciačního příběhu o trnitém putování ke zralosti.
Na sklade 3Ks
5,63 € 18,75 €

dostupné aj ako:

Snílci


Skotský spisovatel George MacDonald (1824 až 1905) nechává ve své pohádkové romanci Snílci jednadvacetiletého hrdinu Anoda putovat kouzelnou říši k nalezení pravé lásky a duchovní dospělosti. Kniha, která ovlivnila G. K. Chestertona, J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a další velké anglické spisovatele 20. století, patří k průkopnickým dílům žánru fantasy, zároveň však na hlubší rovině představuje symbolické líčení cesty lidského srdce od neurčitých romantických tužeb až ke schopnosti sebeobětování. Zázračný svět plný skřítku, mluvících stromů, rytířů a pannen v nouzi se zde stává dějištěm iniciačního příběhu o trnitém putování ke zralosti.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

dostupné aj ako:

Buď, kde jsi


Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti v nestálé době. Doba přeje pohybu. Těkáme z místa na místo, ze vztahu do vztahu a z webu na web. I student teologie se nechává nést proudem, dokud nepotká záhadného starce, jenž se mu stane samozvaným průvodcem na cestě. Nepřipraven – ještě v pyžamu a s kartáčkem na zuby v ruce – je nucen podniknout výpravu napříč staletími a kontinenty, až k pouštním otcům na Saharu, ale především do vlastního nitra.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Sehnsucht: Úvod k romantické touze


Práce na základě širokého srovnávání literárních textů a výtvarného umění 19. století předkládá portrét fenoménu romantické touhy (Sehnsucht) vztažené k cíli, který je vzdálený, zahalený, nedosažitelný či skrytý. Podrobně tuto zkušenost, v níž se protíná radost a smutek, charakterizuje a pomocí metody ideálních typů představuje spektrum postojů k ní od přitakávajících po ostře kritické. Zvláště se dotýká tématu možných naprosto protikladných hodnocení Sehnsucht v rámci křesťanství. Studie ukazuje praktické důsledky jednotlivých odpovědí na otázku po vztahu mezi nekonečnou touhou a konečným světem, mezi přísliby vzdáleného naplnění a všedním dnem.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Cesta na Západ


Po stopách ochočeného Boha Nová kniha z pera P. Štěpána Smolena, autora "Buď, kde jsi". Do Lisieux poutní cesty nevedou nejde se tam přes pohoří a skrz hvozdy, ale prostředkem lidské každodennosti, krajinami všedními, o kterých se nepíšou knížky. Copak je možné přijít k Terezce jinak než malou cestou? Mohla to být jedna z těch běžných poutí bez peněz po Evropě, na jaké se vydávají kající bohoslovci poté, co v mládí urazili domněle sladké světice. Mohla, kdyby na cestě do Francie nepřekážel jeden podkrušnohorský statek a v něm vzpomínka na Anežku ženu, jež máchala mrkví jako mečem a stínala hlavy nedověrcům. Z výpra-vy vpřed duchovně dýchavičnou Evropou se tak stala též výprava zpátky do dob, než nejvýmluvnější obhájkyně víry zmlkla a zmizela.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Do boja s ružencom


Príručka k bojovej hre menom život. Treba ňou úspešne prejsť hneď na prvý pokus. Zápasíš v nej o vlastnú dušu. Tú musíš oslobodiť a darovať Bohu. Ak to urobíš, získaš seba aj nebo. Stojíš proti celým armádam temnôt, proti lákadlám sveta a proti svojmu starému ja. Sú to protivníci silnejší než ty. Nemáš na to, aby si nad nimi sám zvíťazil. Neľakaj sa. Je tu Bojovník, ktorý ti pomôže vyhrať, ak ho do zápasenia prizveš.
Vypredané
3,71 € 3,90 €

Cikánský evangelia


Když jim bylo patnáct, František opustil po sedmé třídě základní školu a Viktor počal dítě s prostitutkou. Jeden lámal holkám srdce, druhý klukům kosti, bloudili novým tisíciletím, až se polámáni potkali na výrobní lince. A začaly se dít věci Romské rozhovory o temné minulosti a radostné každodennosti dvou chlapů vytažených ze dna. Co dovede Bůh se vzpurným materiálem jménem člověk? Ukazují to Cikánský evangelia, otevřená výpověď o cestě ke Kristu z prostředí plného drog, sexu a okultních praktik. Viktor a František, kteří vyrůstali v romské komunitě, se v rozhovoru s knězem Štěpánem Smolenem zamýšlejí nad svým dřívějším životem. Patřily do něho chudoba rodiny na okraji společnosti, pletky se zákonem i davy žen a také boje s temnými silami. Záchranou se pro ně stalo setkání s milujícím Kristem, díky kterému dostali šanci začít znovu.
Vypredané
13,31 € 14,01 €

Pominuté chvály


Jsou skutečnosti, které vyvolávají všeobecný potlesk, a skutečnosti odvržené na okraj, které nikdo nepochválí. Právě k nim, na periferii, se vydává padesát krátkých statí velebících mimo jiné kněžské žvásty, zasmušilé lidi, vánoční bahno, rutinu, alkohol, čekání, zaostávání, politickou pasivitu nebo manželku svatého Petra.
Vypredané
11,08 € 11,66 €

Lacná kniha Snílci (-90%)


Skotský spisovatel George MacDonald (1824 až 1905) nechává ve své pohádkové romanci Snílci jednadvacetiletého hrdinu Anoda putovat kouzelnou říši k nalezení pravé lásky a duchovní dospělosti. Kniha, která ovlivnila G. K. Chestertona, J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a další velké anglické spisovatele 20. století, patří k průkopnickým dílům žánru fantasy, zároveň však na hlubší rovině představuje symbolické líčení cesty lidského srdce od neurčitých romantických tužeb až ke schopnosti sebeobětování. Zázračný svět plný skřítku, mluvících stromů, rytířů a pannen v nouzi se zde stává dějištěm iniciačního příběhu o trnitém putování ke zralosti.
Vypredané
1,88 € 18,75 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Snílci (-25%)


Skotský spisovatel George MacDonald (1824 až 1905) nechává ve své pohádkové romanci Snílci jednadvacetiletého hrdinu Anoda putovat kouzelnou říši k nalezení pravé lásky a duchovní dospělosti. Kniha, která ovlivnila G. K. Chestertona, J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewise a další velké anglické spisovatele 20. století, patří k průkopnickým dílům žánru fantasy, zároveň však na hlubší rovině představuje symbolické líčení cesty lidského srdce od neurčitých romantických tužeb až ke schopnosti sebeobětování. Zázračný svět plný skřítku, mluvících stromů, rytířů a pannen v nouzi se zde stává dějištěm iniciačního příběhu o trnitém putování ke zralosti.
Vypredané
14,06 € 18,75 €

dostupné aj ako: