Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Edward Snowden

autor

Rendszerhiba


Edward Snowden 2013-ban, 29 évesen sokkolta a világot azzal, hogy szakított az amerikai hírszerzéssel és nyilvánosságra hozta, hogy az USA kormánya titokban azon dolgozik, hogy minden egyes telefonhívást, sms-t és e-mailt rögzítsen. Ez a példa nélküli lehallgatási rendszer képes arra, hogy a Föld minden lakójának magánéletébe behatoljon. Most, hat évvel később Snowden először tárja fel, hogyan működött közre a rendszer kiépítésében és miért jutott el arra a pontra, hogy szerepét nyilvánosan is vállalja. "Az életben a legfontosabb döntések tudat alatt formálódnak és csak akkor nyernek tudatos kifejezést, amikor teljesen megérnek." A Rendszerhiba rendkívüli elbeszélés egy éles eszű fiatalemberről, aki online nőtt fel, gyermekkorát az Egyesült Államok fővárosának bukolikus elővárosaiban töltötte, majd felnőttként titkos funkciókat látott el a Központi Hírszerző Ügynökségnél és a Nemzetbiztonsági Ügynökségnél. Kémként dolgozott, aztán whistleblower (kiszivárogtató) lett, amiért menekülnie kellett; az internet élő lelkiismeretévé vált. A Rendszerhiba egy kivételes íráskészséggel megalkotott, szenvedélyes és elegáns, kulcsfontosságú memoár, digitális korunk valóságos foglalata, amely menthetetlenül bevonul a klasszikusok sorába. Edward Snowden Elizabeth Cityben született (Észak-Karolina) és a marylandi Fort Meade árnyékában nőtt fel. Képesítése szerint rendszermérnök, dolgozott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) és szerződéses partnerként a Nemzetbiztonsági Ügynökségnek (NSA). A köz javára tett erőfeszítéseiért több díjat kapott: Right Livelihood-díj, német Whistleblower-díj, Ridenhour Prize for Truthtelling, az International League for Human Rights Carl von Ossietzky medálja. Jelenleg a Freedom of the Press alapítvány elnöke.
Na sklade 1Ks darček
13,76 € 14,48 €

dostupné aj ako:

Trvalý záznam


Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Systém, ktorý sám pomáhal vybudovať. Dvadsaťdeväťročný Edward Snowden v roku 2013 šokoval svet, keď sa ako príslušník CIA a NSA rozišiel so svetom amerických tajných služieb a zverejnil informácie o budovaní systému schopného zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom by bol zlom v dejinách špionáže ? prechod od monitorovania jednotlivca k celým národom. Americká vláda by tak získala možnosť nazrieť do súkromia každého človeka, ktorý sa dotkne počítača či smartfónu, natrvalo uchovať získané údaje a použiť ich. Snowden po rokoch v ruskom exile prvý raz odhaľuje, kedy a za akých okolností v ňom dozrela morálna povinnosť porušiť zákon a prehovoriť. Vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré učinil v presvedčení, že dané konanie je v rozpore nielen s americkou ústavou, ale aj so základnými hodnotami akejkoľvek slobodnej spoločnosti. Autobiografia Trvalý záznam zachytáva Snowdenovo detstvo v idylickom prostredí amerického predmestia aj roky v tajných službách CIA a NSA. Je výnimočným svedectvom bystrého mladého muža, ktorý vyrástol na internete a nakoniec sa stal jeho svedomím. Z anglického originálu Permanent Record (Meropolitan Books, New York 2019) preložil Peter Tkačenko.
Na sklade 3Ks darček
16,06 € 16,90 €

dostupné aj ako:

Nesmazatelné záznamy


V roce 2013 tehdy devětadvacetiletý Edward Snowden šokoval svět tím, když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají buduje systém ke shromažďování dat, jehož výsledkem měl být bezprecedentní způsob masového sledování, který se dokáže vetřít do soukromého života každého člověka na zemi. Snowden popisuje, jak sám tento systém pomáhal vytvářet a proč porušením mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.
Na sklade 2Ks darček
20,33 € 21,40 €

dostupné aj ako:

Trvalý záznam - audiokniha


Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Systém, ktorý sám pomáhal vybudovať. Dvadsaťdeväťročný Edward Snowden v roku 2013 šokoval svet, keď sa ako príslušník CIA a NSA rozišiel so svetom amerických tajných služieb a zverejnil informácie o budovaní systému schopného zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom by bol zlom v dejinách špionáže - prechod od monitorovania jednotlivca k celým národom. Americká vláda by tak získala možnosť nazrieť do súkromia každého človeka, ktorý sa dotkne počítača či smartfónu, natrvalo uchovať získané údaje a použiť ich. Snowden po rokoch v ruskom exile prvý raz odhaľuje, kedy a za akých okolností v ňom dozrela morálna povinnosť porušiť zákon a prehovoriť. Vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré učinil v presvedčení, že dané konanie je v rozpore nielen s americkou ústavou, ale aj so základnými hodnotami akejkoľvek slobodnej spoločnosti. Autobiografia Trvalý záznam zachytáva Snowdenovo detstvo v idylickom prostredí amerického predmestia aj roky v tajných službách CIA a NSA. Je výnimočným svedectvom bystrého mladého muža, ktorý vyrástol na internete a nakoniec sa stal jeho svedomím. Interpret: Martin Kaprálik
Na sklade 2Ks darček
13,73 € 14,45 €

dostupné aj ako:

Trvalý záznam


Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Systém, ktorý sám pomáhal vybudovať. Dvadsaťdeväťročný Edward Snowden v roku 2013 šokoval svet, keď sa ako príslušník CIA a NSA rozišiel so svetom amerických tajných služieb a zverejnil informácie o budovaní systému schopného zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom by bol zlom v dejinách špionáže – prechod od monitorovania jednotlivca k celým národom. Americká vláda by tak získala možnosť nazrieť do súkromia každého človeka, ktorý sa dotkne počítača či smartfónu, natrvalo uchovať získané údaje a použiť ich. Snowden po rokoch v ruskom exile prvý raz odhaľuje, kedy a za akých okolností v ňom dozrela morálna povinnosť porušiť zákon a prehovoriť. Vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré učinil v presvedčení, že dané konanie je v rozpore nielen s americkou ústavou, ale aj so základnými hodnotami akejkoľvek slobodnej spoločnosti. Autobiografia Trvalý záznam zachytáva Snowdenovo detstvo v idylickom prostredí amerického predmestia aj roky v tajných službách CIA a NSA. Je výnimočným svedectvom bystrého mladého muža, ktorý vyrástol na internete a nakoniec sa stal jeho svedomím.
Na stiahnutie darček
11,80 €

dostupné aj ako:

Nesmazatelné záznamy


V roce 2013 tehdy devětadvacetiletý Edward Snowden šokoval svět tím, když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají buduje systém ke shromažďování dat, jehož výsledkem měl být bezprecedentní způsob masového sledování, který se dokáže vetřít do soukromého života každého člověka na zemi. Snowden popisuje, jak sám tento systém pomáhal vytvářet a proč porušením mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.
Na stiahnutie darček
12,00 €

dostupné aj ako:

Rendszerhiba


"„Az e´letben a legfontosabb do¨nte´sek tudat alatt forma´lo´dnak e´s csak akkor nyernek tudatos kifejeze´st, amikor teljesen mege´rnek.” Edward Snowden 2013-ban, 29 e´vesen sokkolta a vila´got azzal, hogy szaki´tott az amerikai hi´rszerze´ssel e´s nyilva´nossa´gra hozta, hogy az USA korma´nya titokban azon dolgozik, hogy minden egyes telefonhi´va´st, sms-t e´s e-mailt ro¨gzi´tsen. Ez a pe´lda ne´lku¨li lehallgata´si rendszer ke´pes arra, hogy a Fo¨ld minden lako´ja´nak maga´ne´lete´be behatoljon. Most, hat e´vvel ke´so?bb Snowden elo?szo¨r ta´rja fel, hogyan mu?ko¨do¨tt ko¨zre a rendszer kie´pi´te´se´ben e´s mie´rt jutott el arra a pontra, hogy szerepe´t nyilva´nosan is va´llalja. A Rendszerhiba rendki´vu¨li elbesze´le´s egy e´les eszu? fiatalemberro?l, aki online no?tt fel, gyermekkora´t az Egyesu¨lt A´llamok fo?va´rosa´nak bukolikus elo?va´rosaiban to¨lto¨tte, majd felno?ttke´nt titkos funkcio´kat la´tott el a Ko¨zponti Hi´rszerzo? U¨gyno¨kse´gne´l e´s a Nemzetbiztonsa´gi U¨gyno¨kse´gne´l. Ke´mke´nt dolgozott, azta´n whistleblower (kisziva´rogtato´) lett, amie´rt meneku¨lnie kellett; az internet e´lo? lelkiismerete´ve´ va´lt. A Rendszerhiba egy kive´teles i´ra´ske´szse´ggel megalkotott, szenvede´lyes e´s elega´ns, kulcsfontossa´gu´ memoa´r, digita´lis korunk valo´sa´gos foglalata, amely menthetetlenu¨l bevonul a klasszikusok sora´ba. Edward Snowden Elizabeth Cityben szu¨letett (E´szak-Karolina) e´s a marylandi Fort Meade a´rnye´ka´ban no?tt fel. Ke´pesi´te´se szerint rendszerme´rno¨k, dolgozott a Ko¨zponti Hi´rszerzo? U¨gyno¨kse´gnek (CIA) e´s szerzo?de´ses partnerke´nt a Nemzetbiztonsa´gi U¨gyno¨kse´gnek (NSA). A ko¨z java´ra tett ero?feszi´te´seie´rt to¨bb di´jat kapott: Right Livelihood-di´j, ne´met Whistleblower-di´j, Ridenhour Prize for Truthtelling, az International League for Human Rights Carl von Ossietzky meda´lja. Jelenleg a Freedom of the Press alapi´tva´ny elno¨ke. "
Na stiahnutie darček
7,01 €

dostupné aj ako:

Trvalý záznam


Audiokniha Trvalý záznam, ktorú napísal Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Systém, ktorý sám pomáhal vybudovať. Dvadsaťdeväťročný Edward Snowden v roku 2013 šokoval svet, keď sa ako príslušník CIA a NSA rozišiel so svetom amerických tajných služieb a zverejnil informácie o budovaní systému schopného zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail.
Na stiahnutie darček
12,30 € 12,95 €

Permanent Record


Edward Snowden, the man who risked everything to expose the US government's system of mass surveillance, reveals for the first time the story of his life, including how he helped to build that system and what motivated him to try to bring it down. In 2013, twenty-nine-year-old Edward Snowden shocked the world when he broke with the American intelligence establishment and revealed that the United States government was secretly pursuing the means to collect every single phone call, text message, and email. The result would be an unprecedented system of mass surveillance with the ability to pry into the private lives of every person on earth. Six years later, Snowden reveals for the very first time how he helped to build this system and why he was moved to expose it. Spanning the bucolic Beltway suburbs of his childhood and the clandestine CIA and NSA postings of his adulthood, Permanent Record is the extraordinary account of a bright young man who grew up online - a man who became a spy, a whistleblower, and, in exile, the Internet's conscience. Written with wit, grace, passion, and an unflinching candor, Permanent Record is a crucial memoir of our digital age and destined to be a classic.
Vypredané
16,63 € 17,50 €

Permanent Record


The Sunday Times top ten bestseller. Edward Snowden, the man who risked everything to expose the US government's system of mass surveillance, reveals for the first time the story of his life, including how he helped to build that system and what motivated him to try to bring it down. In 2013, twenty-nine-year-old Edward Snowden shocked the world when he broke with the American intelligence establishment and revealed that the United States government was secretly pursuing the means to collect every single phone call, text message, and email. The result would be an unprecedented system of mass surveillance with the ability to pry into the private lives of every person on earth. Six years later, Snowden reveals for the very first time how he helped to build this system and why he was moved to expose it. Spanning the bucolic Beltway suburbs of his childhood and the clandestine CIA and NSA postings of his adulthood, Permanent Record is the extraordinary account of a bright young man who grew up online - a man who became a spy, a whistleblower, and, in exile, the Internet's conscience. Written with wit, grace, passion, and an unflinching candor, Permanent Record is a crucial memoir of our digital age and destined to be a classic.
Vypredané
11,88 € 12,50 €