Milan Sokol

autor

Moderná učebnica statiky + CD


V učebnici sú opísané základné princípy teoretickej mechaniky a statiky stavebných konštrukcií. Riešené sú staticky určité i neurčité konštrukcie. Uvedené sú tiež základy metódy konečných prvkov pre prútové konštrukcie. Čitateľ má k dispozícii aj softvér na riešenie prútových rovinných konštrukcií, ktorý je súčasťou publikácie. Väčšinu látky možno študovať moderným spôsobom na počítači, lebo na priloženom CD sú k dispozícii digitálne spracované prezentácie prednášok. Učebnica je určená posluc háčom stavebných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl ako i odborníkom z praxe.
Vypredané
14,24 € 14,99 €