Ľubomír Šooš

autor

Biomasa - Obnoviteľný zdroj energie


V predloženej publikácii je sumarizovaný doterajší stav výskumu, vývoja a realizácie využitia obnoviteľnej biomasy ako náhrady za fosílne zdroje energie pri výrobe tepla a elektrickej energie a pri náhrade fosílnych motorových palív v doprave rôznymi formami energetickej premeny vstupenej biomasy. Tieto informácie sú určené budúcim realizátorom energetických zariadení pri hľadaní a výrobe technológii pre optimálnu energetickú premenu dostupnej biomasy v rámci zámerov energetickej politiky SR.
Vypredané
16,15 € 17,00 €