Baird Spalding

autor

Cesta na Východ


Profesor Baird Spalding a jeho kolegovia vedci z Európy a Ameriky v tejto knihe objavujú duchovné učenie a praktiky Ázie. Cesta osudu ich vedie od pouličných fakírov a veštcov k ozajstným majstrom jogy, astrológie, liečiteľstva a jasnovidectva. Aj keď sa jedná o popis udalostí z prelomu 19. a 20. storočia, nájdu sa tu duchovné pravdy, ktoré sú stále vysoko aktuálne a ktoré rieši väčšina ľudí, ktorí sa vydávajú na takzvanú duchovnú cestu. Kniha patrí k ezoterickej klasike. Veríme, že je nielen veľmi zaujímavá, ale aj plná trvalej a cennej inšpirácie.
Na sklade 1Ks
8,74 € 9,20 €

Vnitřní svět mistrů


Knihy B. Spaldinga veľmi ovplyvnili duchovné hľadanie ľudstva v 20. storočí a stále sú vydávané v mnohých krajinách celého sveta. Každý si v nich iste dokáže nájsť hodnoty, ktoré ho podnietia k duchovnému rastu. V roku 1984 Spalding v spoločnosti ďalších nadšencov odcestoval na Ďaleký východ. Vo svojej knižnej sérii rozpráva o zázračných príhodách v himalájskych horách; o stretnutiach s podivuhodnými duchovnými majstrami, ktorí mali nadľudské schopnosti. Sprostredkováva tu ich učenie o Bohu, vesmíre, človeku, zmysle ľudského života a našom poslaní. V tomto diele pokračuje pútavý príbeh o živote a učení tajomných majstrov Východu. Tiež sú tu uvedené ponaučenia, ktoré autor napísal neskôr, v roku 1935. Spalding považoval duchovné učenie, ktoré vo svojich knihách vysvetľoval, za veľmi jednoduché a praktické – a tiež nadčasové. „Ľudia často žiadajú majstrov o pomoc a majstri ich rýchlo privedú do ich prirodzeného, skutočného stavu. Pomáhajú človeku tým, že mu ukážu dokonalejšiu cestu, než akou sa práve uberá. Človek má pritom pocit, že mu nepomohol majster, ale že to on sám dosiahol to, čo chcel. Zhmotňuje si svoje želania vďaka zmenenému spôsobu myslenia.“
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Pravda mistrů


Tato proslulá a v mnoha ohledech záhadná série knih velmi ovlivnila duchovní pochody lidstva 20. století. (Popisuje události z přelomu 19./20. století; psána a postupně šířena byla v průběhu první poloviny 20. století.) Každý člověk v ní pro sebe dokáže najít hodnoty, jež ho podnítí k dalšímu zdokonalování. V roce 1894 Spalding ve společnosti jedenácti nadšenců odcestoval na archeologickou expedici na Dálný východ (pod pojmem Dálný východ se tehdy rozumělo mnohem rozsáhlejší území než v současné době.) Po návratu získal věhlas svým vyprávěním o ezoterických příhodách v himálajských horách a indických rovinách; o setkáních s podivuhodnými mistry, kteří měli nadlidské schopnosti a dokázali vysvětlit východní moudrost křesťanskými termíny. Avšak Spaldingovi přátelé brzy pochopili, že nejdůležitější v jeho vyprávění je hluboké učení mistrů o Bohu, vesmíru, člověku, smyslu lidského života a poslání. Samotný Spalding považoval duchovní učení, jež ve svých knihách uváděl, za velmi jednoduché a praktické a vždy se snažil držet dál od tehdy populárního mysticismu a teozofie. Knihy Bairda Spaldinga se stále vydávají v mnoha zemích světa.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €