Dagmar Srnenská

autor

Imro Weiner - Kráľ


Reprezentatívna monografia predstavuje na 334 stranách tvorbu Imra Weinera-Kráľa z celého tvorivého obdobia, a to nielen olejomaľbu, ale aj akvarely a kresby. Publikácia nadväzuje na monografiu z roku 2001, ale neopakuje diela už predtým reprodukované. Na rozdiel od predchádzajúcej je rozčlenená do deviatich tematických okruhov, ktoré sú uvádzané citáciami autora a celá kniha je aj bilingválna: francúzsko-slovenská. Okrem autorky koncepcie a textu výtvarnej teoretičky Dagmar Kudoláni Srnenskej je spoluautorkou aj dcéra maliara Elise Weiner Kral, ktorá napísala krásnu a dojímavú spomienku na otca. Zostavovateľka knihy Dagmar Kudoláni Srnenská sa zamerala na menej známe maľby a tak vybrala na reprodukovanie diela nielen z majetku desiatich slovenských galérií, ale vhodne ich doplnila prácami zo súkromných zbierok. Dôležitou súčasťou monografie je kalendárium, fotografie zo života umelca a jeho rodiny, maliarove spomienky na roky strávené doma a v zahraničí, ako aj jeho komentáre k vlastnej tvorbe a výtvarnému dianiu doby, v ktorej žil a pracoval. Koncepcia: Dagmar Kudoláni Srnenská, texty: Imro Weiner-Kráľ, Elise Weiner Kral, Dagmar Kudoláni Srnenská. Preklady z a do francúzštiny: Dagmar Ondrejková v spolupráci s Elise Weiner Kral. Grafická úprava a dizajn: Juraj Blaško.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

Martin Dzurek - Okamih


Výber z výtvarnej tvorby sochára a vizuálneho umelca Martina Dzureka za posledných 30. rokov
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Ex Libris Karol Ondreička


Ľudské, umelecké a pedagogické posolstvo Karola Ondreičku dnes už právom môžeme zaradiť medzi zlaté stránky slovenského výtvarného umenia. Osobitý štýl, založený na poetickom spojení fantázie, sna a skutočnosti, rozvíjal v grafickej, maliarskej a ilustračnej tvorbe. Vždy sa sústreďoval na ľudský a harmonický rozmer súčasného človeka. Jeho tvorivý prístup k umeleckým záznamom ľudských osudov a činov bol často podmienený veľkou vôľou nadviazať kontakt a viesť dialóg.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Karol Ondreička


Prof. Karol Ondreička je maliar, grafik, pedagóg a významný predstaviteľ slovenského výtvarného umenia. Ilustroval takmer 200 knižných publikácií. Za svoje výtvarné dielo získal mnoho ocenení a čestných uznaní. Do svojej tvorby vniesol nový vzťah človeka a spoločnosti, jedinca a prírody. Jeho umelecká tvorba je charakteristická imaginatívnym vnímaním človeka a sveta, zdôrazňovaním emotívnosti, lyrizmu a fantázie. Reprezentatívna monografia z pera Dagmar Srnenskej prináša najlepší výber z jeho tvorby.
Vypredané
46,55 € 49,00 €

Imro Weiner - Kráľ


Monografia jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia vychádza k stému výročiu narodenia umelca aj v slovenskom a vo francúzskom jazyku z nemeckou prílohou. Obsahuje okrem textov vyše 200 farebných reprodukcií a veľa dokumentačného materiálu.
Vypredané
47,27 € 49,76 €