! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Stanislav Ján

autor

Siločiary pomoci SNP a západní spojenci


uto publikáciou chce autorská dvojica priblížiť vojenskopolitické pozadie, ako sa kreovala spojenecká pomoc pripravovanému povstaniu na čs. území, resp. SNP. Paralelne s tým chce stručne zmapovať a zhodnotiť rozsah a priestorovú operačnú činnosť 15. americkej leteckej armády v hĺbke okupovanej Európy, nad územím Slovenska v r. 1944-45 a zhodnotiť význam činnosti amerického OSS a britského SOE na povstaleckom území.
Na sklade 2Ks
22,52 € 23,70 €

dostupné aj ako:

Apollo - Rafinéria v perimetri dokumentov


Kniha osvedčenej autorskej dvojice prináša na viac ako 400 strán veľkého formátu A4 stovky autentických amerických, nemeckých a slovenských dokumentov o nálete amerického letectva na rafinériu ropy Apollo. Cudzojazyčné dokumenty vo forme faksimile sú sprevádzané slovenským prekladom a vysvetľujúcimi poznámkami. Publikácia zároveň ponúka takmer stovku dobových fotografií z príprav, realizácie a najmä dôsledkov náletu na rafinérku, ktorý vážne poškodil tento významný podnik nemeckého vojnového hospodárstva, ale znamenal tiež nemalé straty na životoch bratislavského civilného obyvateľstva. Kniha je obohatená tiež o niektoré odborné články a výpovede aktérov a svedkov náletu.
U dodávateľa
41,80 € 44,00 €

dostupné aj ako:

Siločiary sovietskej pomoci SNP a vzdušný most. Časť I.


Publikácia obsahuje 5 hlavných kapitol zachytávajúcich prípravy, priebeh a výsledky leteckého angažovania sa Sovietskeho zväzu na území Slovenska počas Slovenského národného povstania, či už ide o diplomaticko-vojenské pozadie tejto akcie, cez peripetie Karpatsko-duklianskej operácie až po presun paradesantnej brigády či samotného tzv. leteckého mosta na podporu povstalcov. Jedinečnosť publikácie, okrem kvalitných odborných textov popredných odborníkov na letectvo v rokoch II. svetovej vojny, dotvára najmä obrovské množstvo dobových, málo známych aj úplne neznámych autentických fotografií.
Na sklade 1Ks
22,80 € 24,00 €

Slovenský juh v stredoveku I.


Ján Stanislav sa narodil 12. decembra 1904 v Liptovskom Jáne, zomrel 29.júla 1977 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval slavistiku a romanistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od začiatku venoval sústredenú pozornosť staroslovienčine a kultúrno - historickej problematike veľkomoravského obdobia. Výskum slovenského historického miestopisu a slovansko- slovenských miestnych mien z územia Panónie ucelene spracoval v dvojzväzkovom diele s prílohami Slovenský juh v Stredoveku.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Odkryté mená slovenských miest a dedín


Mnohé mená našich miest a dedín sú pre laika a neraz aj pre jazykovedca záhadou. Ako sa v priebehu stáročí menilo obyvateľstvo krajov a krajín, menili sa aj mená miest a dedín, potokov, vrchov a chotárnych názvov. Noví obyvatelia preberali mená od staršieho osídlenia a menili ich, resp. prispôsobovali ústrojnosti svojej reči, ak patrili k rozdielnym jazykovým skupinám. Takéto zmeny mien sú nepochybne svedectvami o preskupovaní obyvateľstva a dosviedčajú niektoré politické, sociálne a iné procesy v jednotlivých krajoch Slovenska.
Vypredané
6,62 € 6,97 €

dostupné aj ako:

Odkaz slobody


Bedeker o protifašistickom odboji a slovenskom národnom povstaní
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Lacná kniha Siločiary pomoci SNP a západní spojenci (-70%)


uto publikáciou chce autorská dvojica priblížiť vojenskopolitické pozadie, ako sa kreovala spojenecká pomoc pripravovanému povstaniu na čs. území, resp. SNP. Paralelne s tým chce stručne zmapovať a zhodnotiť rozsah a priestorovú operačnú činnosť 15. americkej leteckej armády v hĺbke okupovanej Európy, nad územím Slovenska v r. 1944-45 a zhodnotiť význam činnosti amerického OSS a britského SOE na povstaleckom území.
Vypredané
7,11 € 23,70 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Apollo - Rafinéria v perimetri dokumentov (-50%)


Kniha osvedčenej autorskej dvojice prináša na viac ako 400 strán veľkého formátu A4 stovky autentických amerických, nemeckých a slovenských dokumentov o nálete amerického letectva na rafinériu ropy Apollo. Cudzojazyčné dokumenty vo forme faksimile sú sprevádzané slovenským prekladom a vysvetľujúcimi poznámkami. Publikácia zároveň ponúka takmer stovku dobových fotografií z príprav, realizácie a najmä dôsledkov náletu na rafinérku, ktorý vážne poškodil tento významný podnik nemeckého vojnového hospodárstva, ale znamenal tiež nemalé straty na životoch bratislavského civilného obyvateľstva. Kniha je obohatená tiež o niektoré odborné články a výpovede aktérov a svedkov náletu.
Vypredané
22,00 € 44,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Odkryté mená slovenských miest a dedín (-25%)


Mnohé mená našich miest a dedín sú pre laika a neraz aj pre jazykovedca záhadou. Ako sa v priebehu stáročí menilo obyvateľstvo krajov a krajín, menili sa aj mená miest a dedín, potokov, vrchov a chotárnych názvov. Noví obyvatelia preberali mená od staršieho osídlenia a menili ich, resp. prispôsobovali ústrojnosti svojej reči, ak patrili k rozdielnym jazykovým skupinám. Takéto zmeny mien sú nepochybne svedectvami o preskupovaní obyvateľstva a dosviedčajú niektoré politické, sociálne a iné procesy v jednotlivých krajoch Slovenska.
Vypredané
5,23 € 6,97 €

dostupné aj ako: