Hana Stehlíková

autor

Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev


Přehledná a bohatě fotograficky doprovozená publikace určená všem, kdo se zabývají terapií uměním. Vedle odborné reflexe nabízí řadu praktických příkladů a doporučení, obsahuje ukázky ateliérových i exteriérových skupinových uměleckých činností. Arteterapie a umělecká tvorba Exprese v terapii uměním Umění art brut a arteterapeutická činnost Základy výtvarného myšlení v terapii uměním Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce Skupinové výtvarné činnosti v arteterapii Výtvarná tvorba - kazuistiky, analýzy a interpretace Intermediální tvorba v arteterapii Objekt a asambláž v arteterapii Projekt v arteterapii Rituál jako prostředek arteterapeutické práce Ačkoliv je zkušenost renomované autorky zakotvena především ve výtvarných arteterapeutických projevech, celkový záběr publikace je širší. Téměř v každé kapitole jsou uvedeny odkazy k nevýtvarným uměleckým oborům. Zahrnuje rovněž rozsáhlou obrazovou dokumentaci autorčina výzkumu v oblasti arteterapie.
Na sklade 1Ks
12,28 € 12,93 €