! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Monika Stehlíková

autor

Život s vysokou inteligencí


Vysoká inteligence je v povědomí lidí automaticky spojovaná s úspěchem a skvělým životem. Málokoho napadne, že to ale může být přesně naopak, že spousta nadaných lidí, pokud správně neporozumí své odlišnosti, může prožít nenaplněný život plný utrpení, problémů, nepochopení, odmítání a předstírání. Velmi chytří lidé se často cítí osaměle, trpí nedostatkem sebedůvěry a až přílišnou citlivostí a zranitelností. Mívají pocit, jako by byli z jiné planety. Tím, že mají odlišný způsob myšlení a prožívání, bývají mnohdy nepochopeni, což vede k ještě většímu uzavírání se do sebe. Tato výjimečná kniha jim odhalí cesty k nalezení štěstí, seberealizaci a plně prožitému životu. Čím dříve je poznají, a to nejlépe už v dětském věku, tím méně času v životě promarní zbytečnými pokusy být jako ostatní, přizpůsobit se. Autorka, zkušená lektorka a terapeutka, velmi empaticky a s osobní zkušeností přináší poprvé na český trh komplexně zpracovanou problematiku nadaných dospělých a dětí.
Na sklade 1Ks
12,25 € 12,89 €

Nadané dítě


Každý rodič i učitel si přeje, aby děti byly šťastné a úspěšné. Ale nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání můžou být okolím nesprávně interpretovány a přinášet jim tak trápení, nepochopení a problémy – jak doma, tak ve škole. Intelekt, paměť, vnímavost, citlivost i zvídavost nadaných dětí bývají od útlého věku fenomenální, v některých oblastech může být ale vývoj naopak nerovnoměrný až opožděný. A proto vyžadují specifický přístup. Výchova a vzdělávání těchto dětí může být pro dospělé velmi náročná až stresující a dostávat je do situací bezradnosti i vyčerpání. Tato kniha umožňuje rodičům a učitelům těchto dětí podívat se pod pokličku a tím jim přinést pochopení, porozumění a bezvýhradné přijetí těchto dětí. Nabízí jim praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání – a to s jediným cílem: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět. Knihu mohou číst i nadaní dospělí, kteří chtějí více porozumět svému vnitřnímu (nadanému) dítěti. Autorka, zkušená terapeutka, velmi empaticky a poutavě přináší poprvé na český trh komplexně zpracovanou problematiku nadaných dětí, založenou na osobní zkušenosti, nejnovějších poznatcích i skutečných příbězích těchto dětí.
Na sklade 2Ks
12,25 € 12,89 €

Tajomstvo reči tela


Chceli by ste, aby vás reč tela nezradila, ale naopak podporila? Naučte sa ovládať stres, pôsobiť autenticky a dovoľte si byť jedinečný! Žiadna zbytočná teória, kniha plná praktických cvičení a rád od špičkovej odborníčky na reč tela vedomú prácu s telom.
Na sklade 3Ks
18,91 € 19,90 €

Život s vysokou inteligenciou


VYSOKÁ INTELIGENCIA sa v povedomí ľudí automaticky spája s úspechom a dokonalým životom. Málokomu napadne, že to však môže byť úplne naopak. Pokiaľ nadaní ľudia správne neporozumejú svojej odlišnosti a jedinečnosti, môžu prežiť život plný utrpenia, problémov, nepochopenia, odmietania a predstierania. PRÍLIŠ INTELIGENTNÍ ľudia sa často cítia osamelo, trpia nedostatkom sebadôvery a až prílišnou citlivosťou a zraniteľnosťou. Cítia sa, akoby pochádzali z inej planéty. Tým, že majú odlišný spôsob myslenia a prežívania, bývajú mnohokrát nepochopení, čo vedie k ešte väčšiemu uzatváraniu sa do seba. TÁTO VÝNIMOČNÁ KNIHA odhalí nadaným cesty k nájdeniu šťastia, sebarealizácie a naplno prežitému životu. Čím skôr ich spoznajú, najideálnejšie už v detskom veku, tým menej času v živote premárnia zbytočnými pokusmi byť ako ostatní a neustále sa prispôsobovať. Autorka, skúsená lektorka a terapeutka, veľmi empaticky a z osobnej skúsenosti prináša komplexne spracovanú problematiku nadaných dospelých a detí.
Na sklade 2Ks
12,25 € 12,89 €

Nadané dieťa


Všetci rodičia si prajú mať múdre, úspešné a šťastné deti. Niektoré sú však také špecifické, že ich motivácia, správanie, myslenie aj prežívanie môžu byť interpretované okolím nesprávne a prinášať im trápenie, nepochopenie a problémy – doma, ale aj v škole. Nadané deti sa s takými problémami stretávajú často. Intelekt, pamäť, vnímavosť, citlivosť i zvedavosť nadaných detí bývajú od útleho veku fenomenálne, v niektorých oblastiach môže byť vývoj, naopak, nerovnomerný až oneskorený, a preto vyžadujú špecifický prístup. Výchova a vzdelávanie týchto detí môžu byť pre dospelých veľmi náročné až stresujúce a veľakrát ich privádzajú do situácií bezradnosti i vyčerpania. Táto kniha umožňuje rodičom a učiteľom nadaných detí pozrieť sa pod pokrievku, a priniesť im tak pochopenie a bezpodmienečné prijatie. Ponúka im praktické odporúčania na výchovu i konkrétne cvičenia, techniky a metódy vzdelávania – a to s jediným cieľom: aby boli nadané deti šťastné, mohli naplno rozvíjať svoj mimoriadny potenciál a nadanie, pracovať na svojich slabých stránkach a uspieť v živote. Kniha prináša skvelé rady aj nadaným dospelým, ktorí chcú viac porozumieť svojmu vnútornému (nadanému) dieťaťu.
Na sklade > 5Ks
12,25 € 12,89 €

Lacná kniha Život s vysokou inteligenciou (-70%)


VYSOKÁ INTELIGENCIA sa v povedomí ľudí automaticky spája s úspechom a dokonalým životom. Málokomu napadne, že to však môže byť úplne naopak. Pokiaľ nadaní ľudia správne neporozumejú svojej odlišnosti a jedinečnosti, môžu prežiť život plný utrpenia, problémov, nepochopenia, odmietania a predstierania. PRÍLIŠ INTELIGENTNÍ ľudia sa často cítia osamelo, trpia nedostatkom sebadôvery a až prílišnou citlivosťou a zraniteľnosťou. Cítia sa, akoby pochádzali z inej planéty. Tým, že majú odlišný spôsob myslenia a prežívania, bývajú mnohokrát nepochopení, čo vedie k ešte väčšiemu uzatváraniu sa do seba. TÁTO VÝNIMOČNÁ KNIHA odhalí nadaným cesty k nájdeniu šťastia, sebarealizácie a naplno prežitému životu. Čím skôr ich spoznajú, najideálnejšie už v detskom veku, tým menej času v živote premárnia zbytočnými pokusmi byť ako ostatní a neustále sa prispôsobovať. Autorka, skúsená lektorka a terapeutka, veľmi empaticky a z osobnej skúsenosti prináša komplexne spracovanú problematiku nadaných dospelých a detí.
Vypredané
3,87 € 12,89 €

dostupné aj ako: