Jitka Stejskalová

autor

Konzervační zubní lékařství


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2008: Konzervační zubní lékařství (druhé vydání)Autorský kolektiv, zastoupený všemi českými lékařskými fakultami vyučujícími směr zubní lékařství, nabízí po více než 20 letech ucelený text české učebnic e konzervační stomatologie. Přehlednou a stručnou formou, doplněnou obrazovou dokumentací, tak kniha nabízí srozumitelný a ucelený pohled na záchovné zubní lékařství současnosti. Autoři čerpali při koncepci textu jak z vlastních zkušeností, tak ze so udobé světové odborné literatury - kniha tak obsahuje základy konzervačního zubního lékařství, které jsou prověřeny mnohaletou klinickou praxí, i poznatky nové, s teoretickým zdůvodněním, vymezenou indikací a popisem pracovního postupu. Příručka je r ovněž doporučena stomatologům v praxi.Z předmluvy: Obor konzervační zubní lékařství" zaznamenal v posledních letech významné změny v teoretické a praktické oblasti. Zlepšila se časná diagnostika kazu, možnosti ošetření a prevence. Do popředí se dost ává i estetika ošetření chrupu. Nové teoretické poznatky vyžadují nové přístupy v klinické praxi. Bez znalostí principů nových léčebných postupů se kupí komplikace a zklamání. Stejný dynamický vývoj probíhá i v endodoncii. I zde se odráží vývoj teore tických znalostí a technického provedení v klinické praxi. Jde zejména o kořenové nástroje, nové techniky mechanické preparace a plnění kořenových kanálků. Snahou autorského kolektivu je nabídnout po více než 20 letech ucelený text české učebnice kon zervačního zubního lékařství. Autorský kolektiv, ve kterém jsou zastoupeny všechny lékařské fakulty vyučující směr zubní lékařství", čerpal z vlastních zkušeností i ze soudobé světové odborné literatury. Text obsahuje základy konzervačního zubního l ékařství, které jsou prověřeny mnohaletou klinickou praxí, i poznatky nové, s teoretickým zdůvodněním, vymezenou indikací a popisem pracovního postupu. Autoři se snažili přehlednou a stručnou formou, doplněnou obrazovou dokumentací, nabídnout srozumi telný a ucelený pohled na konzervační zubní lékařství současnosti."
Vypredané
52,13 € 54,87 €