Zuzana Sternová

autor

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov


Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku. Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty. Nevyhnutná je príprava opatrení, pomocou ktorých možno dosiahnuť najvyššiu energetickú triedu príslušného hodnotenia podľa miesta spotreby. Osobitnou oblasťou, ktorú publikácia rieši, je otázka nezávislých odborníkov, teda kvalifikovaných osôb, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.
Na sklade 2Ks
31,35 € 33,00 €

Zatepľovanie budov


Publikácia predkladá čitateľovi ucelené podklady návrhu na zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke budov, na zabezpečenie stavebných konštrukcií a vykonania súvisiacich úprav. Venuje pozornosť jednotlivým stavebným konštrukciám - stene, streche a otvorovým konštrukciám. Samozrejmosťou je inštrukcia na vypracovanie návrhu a na výpočet dodatočnej tepelnej izolácie. Slovenský text
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Obnova bytových domov I


Hromadná byt.výstav. do r.1970
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Obnova bytových domov II


Z obsahu: Vývoj bytovej výstavby po roku 1970, Vývoj technológie výroby stavebných konštrukcií, Opis konštrukčných systémov a stavebných sústav hromadnej bytovej výstavby, Príklady výstavby bytových domov v konštrukčných systémoch a stavebných sústav ách po roku 1970, systémové poruchy, Obnova bytových jadier a elektroinštalácie, Pilotné projekty na obnovu bytových domov...
Vypredané
14,48 € 15,24 €