H. Suh

autor

Leonardov skicár


Tento dlho očakávaný súbor obsahuje najúchvatnejšie spomedzi Leonardových štúdií a zostavuje ich do jedného monumentálneho zväzku, ktorý demystifikuje Leonardov vhľad do vecí a jasne ich dokladá tisíckou pôvodných skíc a vybraných kresieb. Súbor je rozdelený do troch častí: Krása, rozum a umenie, Pozorovania a poriadok a napokon Praktické záležitosti. Každú časť sprevádza nový úvodný text. Leonardove rukou písané zápisky sú rozlúštené a preložené.
Vypredané
25,19 € 26,52 €