Bronislava Švehláková

autor

Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina


V knihe jej autori,dlhoroční mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková zahrnuli špecifiká rodinnej mediácie aj v kontexte aktuálnej právnej úpravy mediačného zákona o rekodifikácie civilného práva.
Vypredané
8,08 € 8,50 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina (-70%)


V knihe jej autori,dlhoroční mediátori František Kutlík a Bronislava Švehláková zahrnuli špecifiká rodinnej mediácie aj v kontexte aktuálnej právnej úpravy mediačného zákona o rekodifikácie civilného práva.
Vypredané
2,55 € 8,50 €

dostupné aj ako: