Josef Švercl

autor

Technické kreslení


Obsahuje - úvod, normalizace v technickém kreslení, zobrazování na technických výkresech a strojních výkresech, kótování na strojnických výkresech, předepisování jakosti povrchu, přesnosti rozměrů, tvaru a plochy, konstrukčních materiálů, kreslení st rojních součástí a spojů, čtení výrobních výkresů a schémat
U dodávateľa
9,82 € 10,34 €