Mária Svidroňová

autor

Mimovládne neziskové organizácie


Publikácia sa orientuje na mimovládne neziskové organizácie ako rovnocenného partnera verejného sektora v tvorbe a zavádzaní inovatívnych konceptov verejných služieb. Napriek viacerým reformám verejných služieb ostáva občan pri definovaní ponuky verejných služieb pasívnym, čo mení co-creation - spoluvytváranie verejných hodnôt občanmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe inovácií prostredníctvom mimovládnych neziskových organizácií.
Vypredané
14,54 € 15,30 €