Jaroslava Svrčková

autor

Daňové priznanie 2012


Sprievodca vyplnením priznania k dani z príjmov FO typ B s príkladmi
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Mzdy a personalistika


Cieľom tejto publikácie je oboznámiť vás so všetkými povinnosťami súvisiacimi s vykonaním ročného zúčtovania dane za rok 2013.V prvej časti publikácie zhrnieme základné pojmy nevyhnutné pre vykonanie ročného zúčtovania dane vyplývajúce zo súčasne platnej legislatívy. Pripomenieme si všetky potrebné termíny (kedy je potrebné vystaviť aký dokument), pričom vás oboznámime aj so spôsobom vypĺňania príslušných tlačív. Neoddeliteľnou súčasťou publikácie je aj ich prehľad s pokynmi pre ich správne vyplnenie. V publikácii nájdete tiež vzorový príklad výpočtu ročného zúčtovania dane a niekoľko tipov a trikov, ako ročné zúčtovanie dane vykonať priamo v programe OLYMP.Všetky informácie, príklady a dokumenty sú uvedené v zmysle platnej legislatívy ku dňu vydania publikácie.
Vypredané
7,32 € 7,70 €

Daňové priznanie 2013


Publikácia Vás oboznámi s legislatívou, ktorá upravuje podávanie Daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 a ponúkne Vám názorné príklady vypĺňania tlačív Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B za rok 2013 v programe ALFA a ALFA plus – jednoduché účtovníctvo.Obsah publikácie: Daň z príjmov fyzických osôb• Vymedzenie základných pojmov, právna úprava podania DP, kto podáva DP, lehota na podanie DP a úhradu dane, opravné DP, dodatočné DP, odklad podania DP.Praktické príklady vypĺňania DP k dani z príjmov FO• FO s príjmami zo živnosti a zo zamestnania• FO s príjmami zo živnosti, s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane a na manželku a daňového bonusu• FO s príjmami zo živnosti a z prenájmu• Uplatnenie paušálnych výdavkov (výdavkov percentom z príjmov) na príjmy zo živnosti• FO – poberateľ starobného dôchodku s príjmami z prenájmu• FO s príjmami zo zamestnania a z prenájmu• FO – poberateľ predčasného starobného dôchodku s príjmami zo živnosti• FO s príjmami zo zahraničia . Elektronické podanie DP k dani z príjmov FO• Pravidlá, príprava, podanie, export DP a užitočné tipy pre vypĺňanie DP/výkazov v programe ALFA a ALFA plus, podanie cez portál Daňovej správy SR, bezplatný program na vyplnenie DP a ďalšie ekonomické programy KROS.
Vypredané
9,41 € 9,90 €