János Szalvendy

autor

Rudolf - Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben


Rudolf trónörökös a modern közép-európai történelem egyik leglebilincselőbb alakja. Nagy ellentmondások és ígéretek embere volt, aki korai halála miatt is, máig érdeklődésre tarthat számot. Megpróbáltatásai és lelki gyötrelmei szélsőséges és felfogás ban egymással élesen szemben álló, valamint igen eltérő motivációjú életrajzi munkák és magyarázatok sorát hívták életre. Az utóbbi hat évtizedben Rudolf élettörténetéről csupán néhány elfogulatlan beszámoló látott napvilágot. Egyik sem tárta fel azo nban megfelelő rendszerességgel személyisége pszichológiai jellemzőit. Egyetlen pszichiáter sem kísérelte meg, hogy a szerencsétlen sorsú trónörökös fejlődését és hanyatlását alapos jelenségtani és pszichodinamikus magyarázattal támassza alá. Ez a kö nyv a részletes dokumentáción alapuló pszichológiai értékeléssel hézagpótló szerepet kíván betölteni a Rudolf trónörökös életével és korával foglalkozó történelmi kutatásban. A neves pszichiáter szerző célja egy jól körülhatárolt feladat megoldása: n em írja újra a korszak történelmét, és nem ír részletes életrajzot Rudolf trónörökösről sem. Ehelyett hidat próbál emelni a történészek és a pszichiáterek között, abban a reményben, hogy pszichológiai és társadalomtudományi ismeretek összegzése révén érthetőbbé válnak az életrajzi és a történelmi jelenségek.
Vypredané
9,50 € 10,00 €