László Szörényi

autor

Bacchus kocsmája


A Bacchus kocsmája a Kortárs Kiadó Borozgató Magyarok sorozatának első darabja. Bacchus itala az antik görög-római költői hagyomány része és kulturális identitásképző elem - a borozás kultúrája pedig a bibliai hagyományok óta ma is fontos kulturális-etnikai védjegy. Különösen a magyarság számára ez: a környező népekkel szembeni, azokról való gazdaságfilozófiai elkülönülést fejezi ki. E vidéken a magyar "a" bortermelő. Bacchus kocsmája pedig mindennapi és ünnepélyes találkozóhely a magyar hagyományban. Itt születnek a modern létértelmezések is: akár a költészetben, öröm és bú mellett, a szent és a profán találkozásában. Ahol borozgatnak, ott a közösségek sorsa, jellege is feltárulkozik: szerelem, szokás és beszédmód. Egyszerre história és irodalom és poézis; szülőföld, víz, levegő és szellemi horizont. Az egész létállapot. Irodalom és bor, ihlet és spiritualitás, táj és ember: Balassitól kezdve a Kárpát-medence borkultúrája sokszor azonos a magyar poézissel is. Borozgattak a szellemi és nem szellemi emberek mindenfelé: Pozsonytól Nagyenyedig, Szabadkától Beregszászig, Lendvától Debrecenig. És e borozgatás közben dőltek el életek és sorsok, üzletek és fogadások, helyi és országos politikák. De mindeközben a Bacchus kocsmája őrizte és ma is őrzi a mágikus élettudást arról, hogy "a bor visszahozza eredeti életünket, a paradicsomot, és megmutatja hová fogunk érkezni a végső világünnepen" miként Hamvas fogalmazza.
U dodávateľa
11,88 € 12,50 €