! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Szvoboda Gabriella

autor

Barabás Miklós


Barabás Miklós (1810-1898) Barabás Miklós a magyar reformkor jelképpé magasztosult festője. Ő volt az első, aki művészi tevékenységével kivívta a társadalom tiszteletét és elismerését, és ezzel az egész magyar művészetnek nagy szolgálatot tett. Elszegényedett középnemesi székely família sarja, iskoláit a nagyenyedi kollégiumban végezte. A híres intézmény falai között kapott nevelés eredménye volt az a kulturált, elhivatottságot sugárzó magatartása, amely később oly vonzóvá tette személyiségét a magyar szellemi élet vezetői előtt. Nagyszebenben tanult rajzolni, s első mestere Neuhauser Ferenc festő volt. A rajztanulás mellett a Brukenthal-palota képtárában nagymestereket másolt. Tehetsége korán megnyilatkozott, és mikor portrérajzaival megkereste az utazás költségeit - mivel ösztöndíjat szereznie nem sikerült -, elindult Bécsbe, a Képzőművészeti Akadémiára. A császárváros pezsgő művészeti életébe hamar beilleszkedett, és itt ismerkedett meg többek között id. Markó Károllyal, akivel életre szóló barátságot kötött. Az akadémiai órákon elsősorban rajzkészségét fejlesztette, a császári képtárban pedig klasszikus mestereket tanulmányozott, és mind ezeket, mind nagynevű kortársait másolta is. Arcképmegrendelése is adódott, amellyel megélhetésének költségeit pótolta ki. 
Na stiahnutie
1,94 €

Benczúr Gyula


Benczúr Gyula (1844-1920) Benczúr Gyula festőművészt kortársai ugyanúgy tisztelték és becsülték, mint az évezredes művészeti múltra visszatekintő nyugati világ a maga nagymestereit - egy olyan országban, ahol ötven éve jóformán még művészet sem volt. Ugyanakkor talán senkit sem ért annyi támadás, mint őt, akinek a magyar művészetben elfoglalt helye ma sem egyértelmű.
Na stiahnutie
1,94 €

dostupné aj ako:

Szinyei Merse Pál


Szinyei Merse Pál (1845-1920) A XIX. század nagy találmánya a világkiállítás, ahol először szembesülhetett a Föld népessége önmaga képével. 1873-ban a soron következő, ötödik rendezvény helye Bécs volt, ahol majdnem félezer kiállító jelent meg Európa, Ázsia, Afrika és Észak-Amerika országaiból. Számunkra a bécsi világkiállítás különösen fontos volt, mivel a kiegyezés utáni Magyarország ekkor lépett először a világ elé önálló államként. Nagy várakozás előzte meg a képzőművészeti anyagot, amely az 1855-ös párizsi világkiállítás óta a tárlatok központi részévé vált. A kiállítások egyben művészettörténeti eseménynek is számítottak, ahol a világművészet fejlődése jól követhető volt. Magyar részről a kiállításra való felkészülés jelentős anyagi áldozatokkal már évek óta folyt a Kultuszminisztérium égisze alatt.
Na stiahnutie
1,94 €

Régi dicsőségünk


Albumunk egy évszázad távlatából, első ízben tekinti át modern szemmel az újabb magyar művészettörténetírás által elhanyagolt és talán kissé le is nézett, a közönség által azonban máig nagyon kedvelt XIX. századi történeti festészetet. Felöleli a magyar történelmi táblaképfestészet állományának ismert részét, a historizáló grafika legjelesebb darabjait, és kitér a cégérképekre, a lövészegyletek céltábláira, de a színpadi díszletekre és színházi függönyökre is. A könyv olyan népszerű, illetve kevésbé ismert mesterek alkotópályájával foglalkozik, mint Kiss Bálint, Molnár József, Orlai Petrich Soma, Than Mór, Lotz Károly, Madarász Viktor, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula stb., miközben alapos elemzést ad a korszak társadalmi hátteréről, művészeti életéről és a művészettel szoros kapcsolatban álló, sokszor azt meghatározó irodalmi mozgalmakról is.
Vypredané
3,79 € 3,99 €

A magyar biedermeier


A biedermeiert elsősorban a festészettel, a lakberendezési tárgyakkal és egyfajta polgári életmóddal kapcsolatban szokás emlegetni. Mindennapokra szabott igényes otthonossága mindig is népszerűséget biztosított számára, és takarékos, míves vonalvezetésében újabban a modernizmus előkészítőjét látják. Élvezetes, a korszak hangulatát is megidéző szövegében a művészettörténész szerző arra is kitér, hogy a biedermeier a 19. századi magyar művészetben fontos szerepet tölt be: ez a stíluskategória Európához kapcsolja a korszak mindmáig kissé lebecsült, szerény produktumait. A magyar társadalom ekkoriban Európa közepén nem tért, nem is térhetett ki a divatirányzatok elől, így a biedermeier nem utolsósorban a nyugati civilizáció követését jelentette, miközben megjelent a "nemzeti" művészet igénye. A "magyar biedermeier" aranysujtásos csillogása, vidékies zamata, tempós rátartisága, de főképpen a hagyományok modern nemzeti értékké transzportálása pedig új elemekkel, vonzó helyi színekkel gazdagította a stílus tárházát.
Vypredané
16,41 € 17,27 €

Benczúr Gyula - A Magyar Festészet Mesterei sorozat 14.


A sorozat köteteiből megcsodálhatjuk festészetünk nagyjainak kiemelkedő műveit, elolvashatjuk keletkezésük történetét és megismerhetjük az alkotók sokszor kalandos életútját.
Vypredané
3,04 € 3,20 €

dostupné aj ako: