! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Teodor Münz

autor

Cesta za skutočnosťou bez metafyziky


Nietzsche ma zaujal už dávno, mal som proti nemu výhrady vždy, ale aj ma strhol, obidivoval som ho a obdivujem dodnes. Pokladám ho za veľducha, ktorý sa nerodí ani raz za sto rokov. Je viac než dôstojným nástupcom a pokračovateľom môjho niekdajšieho vzoru Feuerbacha. Ako v predchádzjúcej knižke, ani teraz sa nevzdávam racionálnej viery nielen v existenciu od nás nezávislej skutočnosti, ale ani dnes už vo filozofii takmer neaktuálneho názoru, že ju môžeme aj spoznávať, a to dokonca stále lepšie. Úsilie obhájiť toto stanovisko je ústrednou témou tejto práce.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Ježiš Kristus a apoštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu


Významný slovenský filozof a prekladateľ odborník na dejiny slovenskej a nemeckej filozofie. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1950 bol pracovníkom Filozofického ústavu SAV. Vo svojej tvorbe sa zaoberal dejinami slovenskej filozofie, najmä osvietenskej a náboženskej a teóriou poznania. Je prekladateľom diel z nemeckej filozofie (Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzsche a i.) Je nositeľom Zlatej medaily SAV (1996), v roku 2008 mu Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach udelila čestný doktorát. Vo svojej najnovšej práci uvádza témy, ktoré sú na Slovensku ešte málo známe. Málo sa vie o Benediktovi Baruchovi Spinozovi a ešte menej o jeho vzťahu k Ježišovi Kristovi a apoštolovi Pavlovi. Spinoza bol významným filozofom 17. storočia a jeho najväčším počinom bolo, že nebeského Boha zniesol na zem a za boha prehlásil prírodu. Aj jeho Ježiš Kristus bol ústami tohto boha a jeho skúmaniu neunikol mu ani apoštol Pavol, ktorým sa Spinoza významne inšpiroval. Teodor Münz sa Baruchovi Spinozovi s prestávkami venoval celý život a na tejto knihe pracoval intenzívne tri roky. Vychádza v edícii IDEA.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Hľadanie skutočnosti


Slovenský filozof Teodor Münz sa v knihe venuje základnému filozofickému problému: skutočnosti a jej poznaniu. Autorovým cieľom je osloviť čitateľov-nefilozofov a ukázať im, že problém hľadania skutočnosti sa ich bytostne týka, že je to problém relatívnych právd, v ktorých každodenne žijeme, a nielen objekt skúmania suchopárnej a ťažko zrozumiteľnej vedy. Tomuto cieľu podriaďuje aj svoj filozofický jazyk, ktorého hlavným kritériom je prístupnosť. Teodor Münz (1926) je odborníkom na dejiny slovenskej filozofie, vedecky sa zameriaval predovšetkým na slovenskú osvieteneckú filozofiu, ale aj na nemeckú osvieteneckú filozofiu. Okrem publikácií v odborných filozofických časopisoch, ako aj prekladov klasickej nemeckej filozofie, najmä Kantových a Heglových diel, je autorom prác "Od fantázie ku skutočnosti", "Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie" a "Listy filozofom", vydané roku 2002 vo vydavateľstve Kalligram.
Vypredané
7,32 € 7,70 €

Odchádzame?


Práca významného slovenského filozofa PhDr. Teodora Münza, CSc patrí do odboru filozofickej antropológie. Zaoberá sa dnes veľmi aktuálnou otázkou či sa blíži koniec ľudstva v dôsledku viacerých faktorov, ako je preľudnenie planéty, hrozivé klimatické zmeny, ekologická katastrofa a iné. Autor sa však týmito otázkami nezaoberá, lebo nie je v nich odborník, ale rieši problémy, ktoré človeka doviedli tak ďaleko, že sa tieto otázky vynorili. Práca, písaná ako esej, je určená širšej verejnosti, nielen filozofom. Opiera sa o slovenské ľudové príslovia, o citácie viacerých slovenských literátov, ktorí majú (mali) k problematike čo povedať. Cituje aj slovenských humoristov a aforistov, ktorí nezávisle od autora vyjadrujú niekoľkými slovami to, o čom hovorí autor v texte.
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Lacná kniha Hľadanie skutočnosti (-90%)


Slovenský filozof Teodor Münz sa v knihe venuje základnému filozofickému problému: skutočnosti a jej poznaniu. Autorovým cieľom je osloviť čitateľov-nefilozofov a ukázať im, že problém hľadania skutočnosti sa ich bytostne týka, že je to problém relatívnych právd, v ktorých každodenne žijeme, a nielen objekt skúmania suchopárnej a ťažko zrozumiteľnej vedy. Tomuto cieľu podriaďuje aj svoj filozofický jazyk, ktorého hlavným kritériom je prístupnosť. Teodor Münz (1926) je odborníkom na dejiny slovenskej filozofie, vedecky sa zameriaval predovšetkým na slovenskú osvieteneckú filozofiu, ale aj na nemeckú osvieteneckú filozofiu. Okrem publikácií v odborných filozofických časopisoch, ako aj prekladov klasickej nemeckej filozofie, najmä Kantových a Heglových diel, je autorom prác "Od fantázie ku skutočnosti", "Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie" a "Listy filozofom", vydané roku 2002 vo vydavateľstve Kalligram.
Vypredané
0,77 € 7,70 €

dostupné aj ako: