John Timperley

autor

Získajte kontakt na úspech


Získávání kontaktů a budování vztahů hraje nesmírně důležitou úlohu při dosahování úspěchu jednotlivců i organizací. Většina lidí - profesionály v oblasti obchodu, prodeje a marketingu nevyjímaje - není po této stránce právě nejzručnější. Dělá jim problémy navázat kontakt s potenciálním obchodním partnerem, rozvíjet vzájemný vztah. Tato kniha vám poskytne noho užitečných rad, jak v takovéto komunikaci postupovat.
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Získajte kontakt na úspech


Získavanie kontaktov a budovanie vzťahov je pri dosahovaní úspechov jednotlivcov aj organizácií nesmierne dôležité. Väčšina ľudí, profesionálov z oblasti marketingu, predaja a obchodu nevynímajúc, nie je však v tejto oblasti najzručnejšia. S potenciálnym obchodným partnerom ťažko nadväzujú kontakt a ešte ťažšie rozvíjajú vzájomný vzťah tak, aby bol pre obe strany prínosný po stránke obchodnej aj ľudskej. Pritom budovanie siete kontaktov je jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie mnohých vytýčených cieľov v živote i podnikaní. Ak riadite firmu, vediete pracovný tím, prichádzate do kontaktu so zákazníkmi či klientmi, alebo „len“ každodenne komunikujete s ľuďmi okolo vás, táto pútavo napísaná a ľahko zrozumiteľná kniha vám pomôže získať nové a rozvinúť už existujúce komunikačné zručnosti.
Vypredané
10,44 € 10,99 €