! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Colin Tipping

autor

Radikální zhmotňování


Tato praktická kniha plná důležitých upozornění vám ukáže, jak ve svém životě zhmotnit to, co nám přinese naplnění, a také jak vyřešit jakýkoli problém. Colin Tipping je autorem radikálního odpuštění, spirituální techniky, díky které dokážeme překonat vlastní minulost, usmířit se s ní a zvýšit své vibrace. Od metody radikálního odpuštění odvozuje metodu radikálního zhmotňování. Jedinečným způsobem ukazuje, jak si vytvořit štěstí, radost a vůbec cokoliv, po čem toužíme. Zároveň věnuje hodně pozornosti chybám, jež děláme a které způsobují, že se kýžený výsledek nedostavuje. Na závěr se podrobněji věnuje konkrétním tématům peněz, snížení nadváhy a nalezení vlastního životního poslání.
Na sklade 1Ks
7,51 € 7,90 €

Radikálne odpustenie


Odpustenie či výzva odpúšťať je v našej kultúre aj spiritualite bežným pojmom. Čo však môže znamenať radikálne odpustenie?Colin Tipping vysvetľuje, že pri radikálnom odpustení úplne odpadá tradičné delenie účastníkov „drámy“ na obeť a toho, kto sa dopustil niečoho zlého. Pri radikálnom odpustení človek chápe, že všetko, čo zažíva, má nejaký hlbší alebo vyšší účel, a že všetci sme zodpovední za všetko, čo sa objavuje v našej realite, a tým pádom nemá dôvod cítiť sa ako niekto, komu bolo ublížené. V pravom slova zmysle sa tak vlastne ani nejedná o odpustenie (pretože už niet komu ani čo odpúšťať), ale o úplne iný pohľad na ťažké či bolestné situácie v našom živote. Tento nový pohľad nám dodáva namiesto sebaľútosti a ukrivdenosti silu, moc, vedomie nezraniteľnosti a pocit slobody.Radikálne odpustenie nás vyzýva k radikálnej zmene nášho vnímania sveta a k novému výkladu toho, čo sa deje v našich životoch tak, aby sme sa prestali cítiť ako obeť. Archetyp obete je v nás hlboko zakorenený. Odjakživa hráme úlohy obetí vo všetkých oblastiach nášho života a presviedčame samých seba, že delenie ľudí na obete a agresorov je absolútnym základom ľudskej existencie. Aby sme sa vymanili spod vplyvu tohto veľmi silného archetypu, musíme ho nahradiť niečím radikálne odlišným – niečím duchovne oslobodzujúcim, čo nás vyvedie z drám našich životov tak, aby sme boli schopní uvidieť väčší obraz a pravdu, ktorá sa nám zatiaľ skrýva. Keď túto pravdu zbadáme, pochopíme skutočný význam nášho utrpenia a budeme schopní transformovať ho do vyššieho poznania, múdrosti, súcitu a vedomia slobody.Dokonca aj Ježiš Kristus, ako poukazuje autor, nám v skutočnosti chcel dať pôsobivý príklad toho, čo znamená transformácia archetypu obete, lenže my sme z neho paradoxne urobili najvyššiu obeť, jeho odkaz sme prekrútili a na jeho nesprávnom pochopení vybudovali masochistickú životnú filozofiu.C. Tipping rozoberá aj predstierané odpustenie a poukazuje na rafinované spôsoby nášho ega, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sme odpustili, no v skutočnosti to tak nie je a bolesť v našom vnútri ostáva. Aby však nedošlo k mylnému pochopenie alebo k opačnému extrému, radikálne odpustenie neznamená, že bagatelizujeme pocity bolesti, krivdy, zrady a podobne. Naopak, poctivé precítenie a prijatie našich emócií tvorí veľmi dôležitú súčasť procesu, ktorý kniha popisuje. Mimochodom, jedná sa o knihu praktickú, ktorá nechce len mudrovať, ale sprevádzať čitateľa osobnou premenou. Nájdete tu teda aj konkrétne, podrobné návody, ukážky a príklady zo života. Autor tiež skúma, ako sa v našom živote opakujú určité vzťahové vzorce, a učí, ako sa z nich vymaniť, nahradiť ich pozitívnymi postojmi. Táto kniha transformuje váš pohľad na minulosť aj na to, čo sa s vami deje v súčasnosti, najmä s ohľadom na medziľudské vzťahy. Je to jedna z tých kníh, ktoré majú moc zmeniť váš život.
Na sklade 2Ks
12,34 € 12,99 €

Radikálne sebeodpustenie


Colin Tipping v ďalšej knihe zo svojej série „Radikálnych“ ukazuje, ako sa máme zbaviť výčitiek svedomia, pocitov viny a ďalších negatívnych emócií, často neopodstatnených. No aj ak sme naozaj urobili niečo, čo právom ľutujeme, musíme sami sebe odpustiť, ak sa chceme pohnúť ďalej a žiť lepšie. Filozofia, s ktorou sa tu stretnete, vysvetľuje, že všetko, čo sa nám stane, je dokonalé a má svoj nezastupiteľný význam. Ak plne prijmeme celý svoj život vrátane seba samých, môžeme postupne vyriešiť všetky naše problémy a začať byť skutočne šťastní. Okrem filozofie tu nájdete množstvo praktických návodov, cvičení a postupov. Teória je tiež ilustrovaná príkladmi zo života, ktoré vám názorne vysvetlia, ako radikálne odpustenie sebe samému funguje a ako ho treba uplatňovať. Autor vás prevedie aj procesom sebapoznania, s pomocou rôznych dotazníkov. Predstaví vám päť krokov metódy sebeodpustenia. Naučí vás, ako sa uzdraviť, oslobodiť a zmeniť tak, aby bol váš život plný radosti, energie a lásky. Na záver sa stručne venuje špecifickým témam: ako si odpustiť zlé zdravie, nadváhu a finančné ťažkosti.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Radikální inkarnace


Colin Tipping je známy svojou teóriou (aj rovnomennou knihou) o tzv. radikálnom odpustení. Táto jeho kniha predstavuje princípy radikálneho odpustenia formou pozoruhodného a trochu bláznivého príbehu. Tento príbeh rozpráva o tom, ako si jedna duša za asistencie duchovných sprievodcov a anjelov dôkladne naplánovala svoju inkarnáciu na Zemi, a vy jeho prostredníctvom pochopíte, ako fungujú duchovné zákonitosti, karma, rozvoj vedomia, učenie sa aj plány duší. Záverečná časť knihy potom obsahuje vysvetlenie skrytého významu uvedeného príbehu spolu s logickými a dokonca aj vedeckými argumentmi na jeho podporu. Dozviete sa tiež, akú úlohu v tom celom hráte vy osobne! Máte totiž moc zmeniť svet a dosiahnuť skutočný mier aj duchovné prebudenie...Hlavnými postavami príbehu sú Harley, anjel inkarnácie, a Jack – duša, ktorá sa chystá vteliť na zem. Harley Jackovi vysvetľuje, ako sa má vo svete ľudí správať, prečo tam vlastne ide a čo môže očakávať. Jack je týmto spôsobom pripravovaný na veľmi dôležité poslanie. Postupne vyjde najavo, že sa má stať prezidentom USA a jeho úlohou je uzdraviť Ameriku a cez to priviesť celé ľudstvo k duchovnému prebudeniu. Nedajte sa týmto absurdným príbehom odradiť! Autorovi pri jeho písaní nechýbal humor a nadhľad, ale idey a ideály, ktoré tu naznačuje, majú napriek svojej fantastičnosti vážny a reálny rozmer.
Na sklade 2Ks
8,73 € 9,19 €

Negativní energie v práci


Zaujímavá a svojrázna kniha, ktorá sa zameriava na naše zamestnanie a pracoviská – bez ohľadu na ich druh alebo profesné odvetvie. V práci predsa trávime väčšinu svojho času. Tu uplatňujeme svoje schopnosti, prejavujeme svoje charakterové vlastnosti, ale tiež, či chceme, alebo nie, vnášame do práce svoje osobné problémy. Práve toto Tipping podrobne rozoberá. Učí, že každé spoločenstvo sa skladá zo súhrnu energie všetkých zúčastnených, pričom vysvetľuje základný termín tohto prístupu a tejto knihy, ktorým je „ľudská energia“. Práca, zamestnanie a pracovisko je veľmi dobrým nástrojom sebapoznania a rastu. Akonáhle začneme chápať podstatu veci, môžeme začať využívať tzv. duchovnú inteligenciu, ktorá je vždy pripravená pomôcť nám dostať sa ďalej. Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov, pretože vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje danému spoločenstvu ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených. Každý pracujúci človek, či už je to majiteľ firmy, manažér, riaditeľ, vedúci určitého oddelenia alebo bežný zamestnanec či samostatný pracovník, tu nájde veľa inšpiratívnych aj praktických návodov a námetov. Celú túto teóriu Tipping názorne vysvetľuje na podrobne rozobratom imaginárnom príklade jednej firmy v osobitnej časti knihy.
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

Lacná kniha Duchovní inteligence v práci (-70%)


Naše problémy a negativita sa nevyhnutne odrážajú v našej práci a vzťahoch na pracovisku. Duchovná inteligencia nám je však vždy pripravená pomôcť dostať sa ďalej, byť šťastnejší, uzdraviť sa a pod. Keď sa dá naša energetika do poriadku a zvýšia sa tak naše vibrácie, budeme aj lepšie pôsobiť na druhých a pravdepodobne sa dočkáme lepšieho ocenenia. Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov: vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje firme ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených. To všetko Tipping podrobne rozoberá a v osobitnej časti knihy názorne vysvetľuje na imaginárnom príklade jednej firmy.
Na sklade 1Ks
3,29 € 10,95 €

dostupné aj ako:

Radikální sebeodpuštění


Autor učí, ako sa môžeme zbaviť výčitiek svedomia a pocitov viny. Všetko, čo sa nám v živote deje, je dokonalé, a tak isto my sme dokonalí takí, akí sme. Praktická metóda, uvedená v tejto knihe, vám umožní uzdraviť a zmeniť akúkoľvek negativitu či ťažobu vo vašom živote. S jej pomocou tiež môžete vyriešiť rôzne konkrétne problémy a výrazne skvalitniť vaše vzťahy.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Radikální karma


Autor, známý zejména svou metodou i stejnojmennou knihou Radikální odpuštění, zde nabízí návod, jak můžete na základě jednoduchých principů prozkoumat svůj život od narození až do současnosti. Zjistíte, jak jste na tom z karmického hlediska, kolik bolesti jste si již v životě protrpěli a jak můžete konečně započít proces Procitnutí – a tedy vědomého utváření svého života plně probuzené bytosti. Dále kniha nabízí úkoly a nástroje pro duševní růst. Úvodní část knihy osvětluje principy, jež autor předkládá, na základě příběhu muže, který zemře při nehodě na motocyklu značky Harley. Ten po smrti zažije mnohá překvapení a získá mnohá převratná vysvětlení – podobně jako každý, kdo si přečte tuto knihu!
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Duchovní inteligence v práci


Naše problémy a negativita sa nevyhnutne odrážajú v našej práci a vzťahoch na pracovisku. Duchovná inteligencia nám je však vždy pripravená pomôcť dostať sa ďalej, byť šťastnejší, uzdraviť sa a pod. Keď sa dá naša energetika do poriadku a zvýšia sa tak naše vibrácie, budeme aj lepšie pôsobiť na druhých a pravdepodobne sa dočkáme lepšieho ocenenia. Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov: vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje firme ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených. To všetko Tipping podrobne rozoberá a v osobitnej časti knihy názorne vysvetľuje na imaginárnom príklade jednej firmy.
Vypredané
10,40 € 10,95 €

dostupné aj ako: