Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Colin Tipping

autor

Sorsfordító megbocsátás


Vypredané
12,75 € 13,42 €

Radikální zhmotňování


Tato praktická kniha plná důležitých upozornění vám ukáže, jak ve svém životě zhmotnit to, co nám přinese naplnění, a také jak vyřešit jakýkoli problém. Colin Tipping je autorem radikálního odpuštění, spirituální techniky, díky které dokážeme překonat vlastní minulost, usmířit se s ní a zvýšit své vibrace. Od metody radikálního odpuštění odvozuje metodu radikálního zhmotňování. Jedinečným způsobem ukazuje, jak si vytvořit štěstí, radost a vůbec cokoliv, po čem toužíme. Zároveň věnuje hodně pozornosti chybám, jež děláme a které způsobují, že se kýžený výsledek nedostavuje. Na závěr se podrobněji věnuje konkrétním tématům peněz, snížení nadváhy a nalezení vlastního životního poslání.
Na sklade
7,51 € 7,90 €

Radikálne sebeodpustenie


Colin Tipping v ďalšej knihe zo svojej série „Radikálnych“ ukazuje, ako sa máme zbaviť výčitiek svedomia, pocitov viny a ďalších negatívnych emócií, často neopodstatnených. No aj ak sme naozaj urobili niečo, čo právom ľutujeme, musíme sami sebe odpustiť, ak sa chceme pohnúť ďalej a žiť lepšie. Filozofia, s ktorou sa tu stretnete, vysvetľuje, že všetko, čo sa nám stane, je dokonalé a má svoj nezastupiteľný význam. Ak plne prijmeme celý svoj život vrátane seba samých, môžeme postupne vyriešiť všetky naše problémy a začať byť skutočne šťastní. Okrem filozofie tu nájdete množstvo praktických návodov, cvičení a postupov. Teória je tiež ilustrovaná príkladmi zo života, ktoré vám názorne vysvetlia, ako radikálne odpustenie sebe samému funguje a ako ho treba uplatňovať. Autor vás prevedie aj procesom sebapoznania, s pomocou rôznych dotazníkov. Predstaví vám päť krokov metódy sebeodpustenia. Naučí vás, ako sa uzdraviť, oslobodiť a zmeniť tak, aby bol váš život plný radosti, energie a lásky. Na záver sa stručne venuje špecifickým témam: ako si odpustiť zlé zdravie, nadváhu a finančné ťažkosti.
Na sklade
8,46 € 8,90 €

Radikálne odpustenie


Odpustenie či výzva odpúšťať je v našej kultúre aj spiritualite bežným pojmom. Čo však môže znamenať radikálne odpustenie?

Colin Tipping vysvetľuje, že pri radikálnom odpustení úplne odpadá tradičné delenie účastníkov „drámy“ na obeť a toho, kto sa dopustil niečoho zlého. Pri radikálnom odpustení človek chápe, že všetko, čo zažíva, má nejaký hlbší alebo vyšší účel, a že všetci sme zodpovední za všetko, čo sa objavuje v našej realite, a tým pádom nemá dôvod cítiť sa ako niekto, komu bolo ublížené. V pravom slova zmysle sa tak vlastne ani nejedná o odpustenie (pretože už niet komu ani čo odpúšťať), ale o úplne iný pohľad na ťažké či bolestné situácie v našom živote. Tento nový pohľad nám dodáva namiesto sebaľútosti a ukrivdenosti silu, moc, vedomie nezraniteľnosti a pocit slobody.

Radikálne odpustenie nás vyzýva k radikálnej zmene nášho vnímania sveta a k novému výkladu toho, čo sa deje v našich životoch tak, aby sme sa prestali cítiť ako obeť.
Archetyp obete je v nás hlboko zakorenený. Odjakživa hráme úlohy obetí vo všetkých oblastiach nášho života a presviedčame samých seba, že delenie ľudí na obete a agresorov je absolútnym základom ľudskej existencie. Aby sme sa vymanili spod vplyvu tohto veľmi silného archetypu, musíme ho nahradiť niečím radikálne odlišným – niečím duchovne oslobodzujúcim, čo nás vyvedie z drám našich životov tak, aby sme boli schopní uvidieť väčší obraz a pravdu, ktorá sa nám zatiaľ skrýva. Keď túto pravdu zbadáme, pochopíme skutočný význam nášho utrpenia a budeme schopní transformovať ho do vyššieho poznania, múdrosti, súcitu a vedomia slobody.

Dokonca aj Ježiš Kristus, ako poukazuje autor, nám v skutočnosti chcel dať pôsobivý príklad toho, čo znamená transformácia archetypu obete, lenže my sme z neho paradoxne urobili najvyššiu obeť, jeho odkaz sme prekrútili a na jeho nesprávnom pochopení vybudovali masochistickú životnú filozofiu.

C. Tipping rozoberá aj predstierané odpustenie a poukazuje na rafinované spôsoby nášho ega, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sme odpustili, no v skutočnosti to tak nie je a bolesť v našom vnútri ostáva. Aby však nedošlo k mylnému pochopenie alebo k opačnému extrému, radikálne odpustenie neznamená, že bagatelizujeme pocity bolesti, krivdy, zrady a podobne. Naopak, poctivé precítenie a prijatie našich emócií tvorí veľmi dôležitú súčasť procesu, ktorý kniha popisuje. Mimochodom, jedná sa o knihu praktickú, ktorá nechce len mudrovať, ale sprevádzať čitateľa osobnou premenou. Nájdete tu teda aj konkrétne, podrobné návody, ukážky a príklady zo života. Autor tiež skúma, ako sa v našom živote opakujú určité vzťahové vzorce, a učí, ako sa z nich vymaniť, nahradiť ich pozitívnymi postojmi. Táto kniha transformuje váš pohľad na minulosť aj na to, čo sa s vami deje v súčasnosti, najmä s ohľadom na medziľudské vzťahy. Je to jedna z tých kníh, ktoré majú moc zmeniť váš život.
Na sklade
12,34 € 12,99 €

Radikální inkarnace


Colin Tipping je známy svojou teóriou (aj rovnomennou knihou) o tzv. radikálnom odpustení. Táto jeho kniha predstavuje princípy radikálneho odpustenia formou pozoruhodného a trochu bláznivého príbehu.
Tento príbeh rozpráva o tom, ako si jedna duša za asistencie duchovných sprievodcov a anjelov dôkladne naplánovala svoju inkarnáciu na Zemi, a vy jeho prostredníctvom pochopíte, ako fungujú duchovné zákonitosti, karma, rozvoj vedomia, učenie sa aj plány duší.
Záverečná časť knihy potom obsahuje vysvetlenie skrytého významu uvedeného príbehu spolu s logickými a dokonca aj vedeckými argumentmi na jeho podporu.
Dozviete sa tiež, akú úlohu v tom celom hráte vy osobne! Máte totiž moc zmeniť svet a dosiahnuť skutočný mier aj duchovné prebudenie...Hlavnými postavami príbehu sú Harley, anjel inkarnácie, a Jack – duša, ktorá sa chystá vteliť na zem. Harley Jackovi vysvetľuje, ako sa má vo svete ľudí správať, prečo tam vlastne ide a čo môže očakávať.
Jack je týmto spôsobom pripravovaný na veľmi dôležité poslanie. Postupne vyjde najavo, že sa má stať prezidentom USA a jeho úlohou je uzdraviť Ameriku a cez to priviesť celé ľudstvo k duchovnému prebudeniu. Nedajte sa týmto absurdným príbehom odradiť! Autorovi pri jeho písaní nechýbal humor a nadhľad, ale idey a ideály, ktoré tu naznačuje, majú napriek svojej fantastičnosti vážny a reálny rozmer.
Na sklade
8,73 € 9,19 €

Radikální karma


Autor, známý zejména svou metodou i stejnojmennou knihou Radikální odpuštění, zde nabízí návod, jak můžete na základě jednoduchých principů prozkoumat svůj život od narození až do současnosti. Zjistíte, jak jste na tom z karmického hlediska, kolik bolesti jste si již v životě protrpěli a jak můžete konečně započít proces Procitnutí – a tedy vědomého utváření svého života plně probuzené bytosti. Dále kniha nabízí úkoly a nástroje pro duševní růst. Úvodní část knihy osvětluje principy, jež autor předkládá, na základě příběhu muže, který zemře při nehodě na motocyklu značky Harley. Ten po smrti zažije mnohá překvapení a získá mnohá převratná vysvětlení – podobně jako každý, kdo si přečte tuto knihu!
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Radikální sebeodpuštění


Autor učí, ako sa môžeme zbaviť výčitiek svedomia a pocitov viny. Všetko, čo sa nám v živote deje, je dokonalé, a tak isto my sme dokonalí takí, akí sme. Praktická metóda, uvedená v tejto knihe, vám umožní uzdraviť a zmeniť akúkoľvek negativitu či ťažobu vo vašom živote. S jej pomocou tiež môžete vyriešiť rôzne konkrétne problémy a výrazne skvalitniť vaše vzťahy.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Duchovní inteligence v práci


Naše problémy a negativita sa nevyhnutne odrážajú v našej práci a vzťahoch na pracovisku. Duchovná inteligencia nám je však vždy pripravená pomôcť dostať sa ďalej, byť šťastnejší, uzdraviť sa a pod. Keď sa dá naša energetika do poriadku a zvýšia sa tak naše vibrácie, budeme aj lepšie pôsobiť na druhých a pravdepodobne sa dočkáme lepšieho ocenenia. Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov: vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje firme ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených. To všetko Tipping podrobne rozoberá a v osobitnej časti knihy názorne vysvetľuje na imaginárnom príklade jednej firmy.
Vypredané
10,40 € 10,95 €