Tobiáš Ľudovít

autor

Personalistická etika Jána Pavla II.


Karol Wojtyła, blahoslavený Ján Pavol II., pápež a hlavný reprezentant Katolíckej cirkvi, bude stále patriť medzi vplyvných názorových hýbateľov vo svete. Nielen preto, že zastupoval milióny katolíkov a bol ich viditeľnou hlavou, lebo tak ho za svojho námestníka ustanovil pred dvetisíc rokmi sám Ježiš Kristus. Wojtyła bol osobnosťou s prenikavými názormi, ktoré utváral a formoval počas svojho neľahkého života a ktoré sú samou svojou hĺbkou závažné natoľko, že sa oplatí nimi zaoberať. Na základné existenciálne otázky, ktoré si raz položí každý človek, odpovedajú s takou argumentačnou silou, že v názorových diskusiách o zmysle života človeka a sveta sú jednoducho neprehliadnuteľné. Wojtyła, etik, teológ a filozof sa vo svojich úvahách prioritne zaoberá človekom, pričom sa názorovo pohybuje aj na platforme personalizmu, konkrétnejšie: katolíckeho personalizmu. Personalistická etika Jána Pavla II. sa zaoberá učením Karola Wojtyłu o človeku a to v kontexte etického personalizmu, pričom berie zreteľ na názory Gilsona, Mouniera, Maritaina, Marcela, Berďajeva a ďalších významných predstaviteľov personalistického etického myslenia vo svete. Vybrané diela týchto personalistov slúžia na oboznámenie sa s personalizmom ako filozofickým a etickým smerom. Biografie Karola Wojtyłu a jeho filozofické, teologické a etické diela primárne z jeho predpápežského obdobia a sekundárne jeho encykliky, pápežské dokumenty a ďalšie knihy z obdobia po zvolení za pápeža a tiež niektoré cirkevné dokumenty, na tvorbe ktorých aktívne spolupracoval, pomáhajú vykresliť a objasniť základy, v ktorých pramení jeho zmýšľanie.
Vypredané
7,16 € 7,54 €