! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jan Tomášek

autor

Svět 1940 - 1945 ve stejnokroji


Obsahem i formou ojedinělá publikace se velmi detailně zabývá nejen tematikou vojenských uniforem, užívaných v letech druhé světové války, ale v některých odůvodněných případech se dotýká také staršího či novějšího období moderních dějin.Kniha má všechny dobré předpoklady k tomu, aby se stala nepostradatelnou pomůckou pro všechny, pro které je důkladná znalost vojenského šatníku a výstroje záležitostí jejich profese či hlubokého zájmu. Říká se, že uniforma bere lidem tvář. Snad; zato ji však dává době, k níž patří.
U dodávateľa
14,70 € 15,47 €

Úvod do kriminologie


Kriminalita patří dlouhodobě k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy o jejím rozsahu, nejtypičtějších formách nebo o efektivitě jednotlivých opatření, zaměřených na její kontrolu, skutečnosti? A nakolik pravdivý je obraz, který nám o zločinu podávají média či oficiální kriminální statistiky? Odpověď na tyto i podobné otázky nalezne čtenář v publikaci, která je zároveň přehledným a čtivě poja-tým úvodem do kriminologie. Právě tento obor, s jehož poznatky se po vzoru zahraničních univerzit můžeme stále častěji setkat také ve studijních programech řady českých vysokých a vyšších odborných škol, se kriminalitě a jejímu zkoumání soustavně věnuje. Kniha je koncipována tak, aby čtenáře vybavila základními znalostmi, potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích a obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kri-minologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je strach ze zločinu, veřejné mínění o kriminalitě, restorativní justice nebo alternativní tresty. Autor, který je pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, při jeho přípravě vycházel z nejnovějších domácích i zahraničních kriminologických výzkumů. Také proto jeho práce osloví v podstatě každého, koho uvedená problematika zajímá. Rozhodně by však neměla uniknout pozornosti studentů, kteří se kriminalitou zabývají v rámci příbuzných společenskovědních oborů (zejména sociologie, práva, psychologie či sociální pedagogiky). Relevantní poznatky pro vlastní práci v ní najdou rovněž experti, působící přímo v oblasti kontroly kriminality, jako jsou policisté, soudci, manažeři prevence kriminality, probační úředníci nebo školní metodici prevence.
Vypredané
12,22 € 12,86 €

Úvod do kriminologie


Kriminalita patří dlouhodobě k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy o jejím rozsahu, nejtypičtějších formách nebo o efektivitě trestů ukládaných za její páchání realitě? A nakolik pravdivý je obraz, který nám o zločinu podávají média či oficiální kriminální statistiky? Odpověď na tyto i mnohé další otázky nalezne čtenář v publikaci, která je zároveň přehledným a čtivě pojatým úvodem do kriminologie. Právě tento multidisciplinární obor, s nímž se ve studijních programech českých vysokých škol setkáváme stále častěji, se kriminalitě a jejímu zkoumání systematicky věnuje. Text je koncipován tak, aby čtenáře vybavil základními znalostmi potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích i obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kriminologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je recidiva a desistence, účinnost trestní politiky či prevence kriminality. Autorem je výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který současně přednáší kriminologii jako externí vyučující na Policejní akademii ČR a na vysoké škole Ambis. Při přípravě publikace vycházel z nejnovějších domácích i zahraničních kriminologických výzkumů. Také proto jeho práce osloví v podstatě každého, koho uvedená problematika zajímá. Rozhodně by však neměla uniknout pozornosti studentů, a to nejen v rámci přednášek z kriminologie samotné, ale i příbuzných společenskovědních oborů, které se věnují kriminologicky relevantním tématům (zejména sociologie, práva, psychologie, pedagogiky či sociální práce). Zajímavé a inspirativní poznatky pro vlastní práci v ní najdou rovněž experti působící v oblasti kontroly kriminality, jako jsou policisté, státní zástupci, soudci, manažeři prevence kriminality, strážníci městské či obecní policie, probační úředníci, sociální kurátoři nebo školní metodici prevence.
Vypredané
15,15 € 15,95 €