! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jiří Tomek

autor

Král světla. Arabské mýty, legendy a pohádky


Kniha je bohatým, reprezentativním souborem různých žánrů arabské lidové vypravěčské tvorby – v jeho mýtech se prolínají staroarabské (předislámské) mýtické náměty s lidovými, nábožensko-legendárními a koranickými vyprávěními islámské epochy – jeho legendy, báje a pověsti barvitě líčí tradice o vládcích jihoarabských říší a starých zaniklých kmenech a vypravují příběhy o pouštních beduínech a o slavných králích a královnách předislámské doby. Součástí souboru je i rytířská epopej, humoristická novelka a pohádková milostná romance. V lidových pohádkách osmi arabských zemí jsou snad zastoupeny všechny typy arabské lidové pohádky, které obsahují spoustu velice neobvyklých pohádkových motivů a fantastických elementů.
U dodávateľa
20,80 € 21,89 €

Velké příběhy starého Orientu


Vydejme se do tajemného světa starověkého Orientu, kolébky nejstarších civilizací lidstva, do podivuhodných časů starověkých rozlehlých říší. Uvedené mýty, báje, legendy, povídky a pohádky, které nás seznamují s velkými tématy, osobnostmi a příběhy, patří do pokladnice světového písemnictví a kultury. Kniha přináší nejznámější texty z pěti základních geograficko-kulturních oblastí starověkého Orientu: egyptské, mezopotamské, izraelsko-arabské, perské a indické. Patří mezi ně příběhy o egyptském dvořanu Sinuhetovi, sumerském hrdinném králi Gilgamešovi, asyrské královně Semiramis, o izraelském siláku Samsonovi, králi Šalomounovi a královně ze Sáby, statečném indickém princi Rámovi a princezně Sítě a o spoustě dalších. Ve starých vyprávěních, jež se po dlouhá tisíciletí přenášely z generace na generaci, najdeme veškerou moudrost a zkušenost věků a bezpočet příkladů hrdinství, odvahy, obětavosti, hrdosti i mnohých dalších ryzích hodnot opravdového lidství, které mají svou platnost a působivost i v dnešním moderním a rozbouřeném světě.
Na sklade 1Ks
14,72 € 15,49 €

Veľké príbehy starého Orientu


Vydajme sa do tajomného sveta starovekého Orientu, kolísky najstarších civilizácií ľudstva, do podivuhodných čias rozľahlých starovekých ríš. Uvedené mýty, báje, legendy, poviedky a rozprávky, ktoré nás oboznamujú s veľkými témami, osobnosťami a príbehmi, patria do pokladnice svetového písomníctva a kultúry. Kniha prináša najznámejšie texty z piatich základných geograficko-kultúrnych oblastí starovekého Orientu: egyptskej, mezopotámskej, izraelsko-arabskej, perzskej a indickej. Patria medzi ne príbehy o egyptskom dvoranovi Sinuhetovi, sumerskom hrdinskom kráľovi Gilgamešovi, asýrskej kráľovnej Semiramis, o izraelskom silákovi Samsonovi, kráľovi Šalamúnovi a kráľovnej zo Sáby, statočnom indickom princovi Rámovi a princeznej Síte a o mnohých ďalších. V starých príbehoch, ktoré sa po dlhé tisícročia prenášali z generácie na generáciu, nájdeme všetku múdrosť a skúsenosť vekov a nespočetné množstvo príkladov hrdinstva, odvahy, obetavosti i mnohých ďalších rýdzich hodnôt skutočnej ľudskosti, ktoré majú svoje uplatnenie a význam aj v dnešnom modernom svete.
Na sklade 1Ks
9,75 € 14,99 €

Kouzlo boha Thovta


Kniha představuje v našem literárním kontextu nejucelenější komplex převyprávěné staroegyptské literatury, který zahrnuje prastaré mýty, báje, povídky, pohádky, cestopisy, proroctví, milostné písně, chvalozpěvy a bajky. Provede nás přes příhody faraonů Staré říše, Střední říše a Nové říše až do ptolemaiovské a římské doby a představí nám pestrý svět více než tři tisíciletí trvající říše, svět jejích bohů, legendárních panovníků, mudrců, písařů, stavitelů a kouzelníků, ale také obyčejných prostých lidí, venkovanů, námořníků, rolníků a řemeslníků. Dozvíme se, jaké měli Egypťané představy o vzniku světa, stvoření bohů a lidí a poznáme, jací byli a čemu vládli Re, Usir, Thovt, Anup, Eset, Suteh, Hor, Chnum a další mocná božstva. Jejich příběhy jsou plné intrik, bojů, ale také lásky, něhy, porozumění a moudrosti. Udiví nás podivuhodná kouzla bohů, především boha moudrosti Thovta, a také divy, které faraónům Džoserovi, Nebkovi, Snofruovi a Chufuovi, stavebníkům pyramid, a slavnému Ramessovi II. Velikému, předvedou jejich kouzelníci a mudrci. Poznáme hrdinské činy statečných faraonů Sekenenrea a Ramesse II. Velikého a zaujmou nás napínavé a tajuplné příběhy faraonů Šabaky, Taharky, Sethiho II., Ramesse III., Psammetika a dvořana Sinuheta. Moudrost zvířat prezentuje pět bajek. A je samozřejmé, že se setkáme s nejznámější faraonkou, královnou Kleopatrou. Jiří Tomek (*1944), prozaik, pedagog. Vedle beletristické tvorby je autorem a spoluautorem pěti skript odborné angličtiny pro VŠE Praha. Vystudoval angličtinu a arabštinu na Filozofické fakultě UK. Absolvoval kurzy arabštiny a stáže v Tunisu a v Saná (Jemen), kurzy angličtiny na britských a amerických univerzitách. Angličtinu vyučoval na středních školách v Praze a angličtinu s arabštinou v Ústavu jazykové a odborné přípravy FFUK a na VŠE v Praze. Zpočátku psal arabské, egyptské a indické pohádky pro rozhlas pro bratislavskou televizi. V současné době se téměř jako jediný věnuje zpřístupnění arabských pohádkových a pověsťových látek, které objevně vyhledává ve sbírkách arabské lidové slovesnosti, u nás neznámých. Je autorem řady sbírek mýtů, pohádek a legend. Mezi jeho sbírky patří knihy Bojácný princ (1987), Kouzelný květ pouště (1989), Dary krále džinů (1995), Perlová zahrada (2007), Bohové a faraoni (2000), Faraoni a kouzelníci (2004) a Král světla. Arabské mýty, legendy a pohádkyi (Argo, 2016). Je autorem historického románu Královna Zenobie (2014).
Na sklade 2Ks
18,18 € 19,14 €

Veľké príbehy starého Orientu


Vydajme sa do tajomného sveta starovekého Orientu, kolísky najstarších civilizácií ľudstva, do podivuhodných čias rozľahlých starovekých ríš. Uvedené mýty, báje, legendy, poviedky a rozprávky, ktoré nás oboznamujú s veľkými témami, osobnosťami a príbehmi, patria do pokladnice svetového písomníctva a kultúry. Kniha prináša najznámejšie texty z piatich základných geograficko-kultúrnych oblastí starovekého Orientu: egyptskej, mezopotámskej, izraelsko-arabskej, perzskej a indickej. Patria medzi ne príbehy o egyptskom dvoranovi Sinuhetovi, sumerskom hrdinskom kráľovi Gilgamešovi, asýrskej kráľovnej Semiramis, o izraelskom silákovi Samsonovi, kráľovi Šalamúnovi a kráľovnej zo Sáby, statočnom indickom princovi Rámovi a princeznej Síte a o mnohých ďalších. V starých príbehoch, ktoré sa po dlhé tisícročia prenášali z generácie na generáciu, nájdeme všetku múdrosť a skúsenosť vekov a nespočetné množstvo príkladov hrdinstva, odvahy, obetavosti i mnohých ďalších rýdzich hodnôt skutočnej ľudskosti, ktoré majú svoje uplatnenie a význam aj v dnešnom modernom svete.
Na stiahnutie
10,50 €

Lacná kniha Zanúbije (-90%)


Jiří Tomek, je znám především jako autor arabských pohádek a mýtů, které byly zpracovány před časem také pro Čs. rozhlas. Napsal řadu pohádkových knížek pro děti a z repertoár svých příběhů čerpá i v tomto dílku, které oživuje svět Blízkého Východu na prahu biblické doby.
Na sklade 1Ks
1,07 € 10,72 €

dostupné aj ako:

Velké příběhy starého Orientu


Vydejme se do kolébky nejstarších civilizací lidstva, do podivuhodných časů starověkých rozlehlých říší. Kniha seznamuje s osobnostmi a příběhy, které patří do pokladnice světového písemnictví a kultury, jako jsou dvořan Sinuhet, král Gilgameš, královna ze Sáby, silák Samson, princ Ráma a spousta dalších. Ve starých vyprávěních najdeme moudrost a zkušenost věků i hodnoty opravdového lidství, které mají svou platnost i v dnešním moderním a rozbouřeném světě.
Na stiahnutie
13,68 €

Kouzelná oáza


V oáze vykvetly arabské lidové pohádky – o řemeslnících, rybářích, kupcích, princích a princeznách, o čarovných předmětech. Ale i příběhy z dobrodružných cest, šibalské povídačky, bajky. Hrdiny provázejí mnohdy mocní džinové, ať už dobří, či zlí. Podivuhodný a barvitý je svět alžírských, egyptských, syrských a dalších pohádek z dávných časů. Kouzelný květ pouště je zpívá pro všechny, kdo poslouchají.
Na stiahnutie
15,15 €

Lacná kniha Královna Zenobie (-70%)


Slavná královna Zenobie vládla ve 3. století v Palmýře v Syrské poušti a dobyla po smrti manžela mnohá území – Sýrii, Palestinu, Arábii, Malou Asii či Egypt. Porazila i perské vojsko a vzdorovala samotnému Římu. Osudy této mimořádné ženy inspirovaly představivost řady umělců. V novém historickém románu je vypravěčkou sama královna; líčí celý svůj život hostům při oslavě svých narozenin, uspořádané ve vile nedaleko Říma. Autor přibližuje i další postavy starověkého Orientu (egyptská královna Hatšepsut, královna ze Sáby, král Šalamoun), také egyptské nebo palmýrské bohy, báje a legendy.
Na sklade 1Ks
4,92 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Legendy starověkého Orientu


Exotický Východ stále láká. Tajemná atmosféra pohádkových paláců, drahokamy posázené šaty princezen s mandlovýma očima a neohrožené činy statečných bojovníků představují nezapomenutelné obrazy. Ve starých legendách a mýtech, přenášených po tisíciletí z generace na generaci, nacházíme moudrost, statečnost a lásku, ale i nenávist, zradu a smutek dávných hrdinů. Prostřednictvím jejich příběhů lépe porozumíme době, v níž žili, i civilizaci, jež je stvořila. V této půvabné knize se dočtete o uruckém králi Gilgamešovi toužícím po nesmrtelnosti, o lásce krále Sulajmána a královny ze Sáby, o odvážném Rámovi a jeho krásné choti Sítě... Poklady vyzrálého literárního umění a vkusu starověkého Orientu převyprávěl autor srozumitelným, poetickým jazykem, a aniž jim ubral na svébytnosti, vdechl příběhům strhující čtivost.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Legendy staré Arábie


Půvabná knížka zve na výlet do světa arabských pověstí a legend. Vystupují tu neohrožení princové, krásné princezny, démoni, dobří džinové, postavičky pozemské i nadpřirozené, lidé cestují na létajících kobercích a chrabří mládenci bojují s draky... Citlivě, s hlubokou znalostí vypráví autor příběhy, jež čtenáři otevírají bránu do exotické říše, příběhy odrážející arabskou kulturu a dobu svého vzniku.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Královna Zenobie


Slavná královna Zenobie vládla ve 3. století v Palmýře v Syrské poušti a dobyla po smrti manžela mnohá území – Sýrii, Palestinu, Arábii, Malou Asii či Egypt. Porazila i perské vojsko a vzdorovala samotnému Římu. Osudy této mimořádné ženy inspirovaly představivost řady umělců. V novém historickém románu je vypravěčkou sama královna; líčí celý svůj život hostům při oslavě svých narozenin, uspořádané ve vile nedaleko Říma. Autor přibližuje i další postavy starověkého Orientu (egyptská královna Hatšepsut, královna ze Sáby, král Šalamoun), také egyptské nebo palmýrské bohy, báje a legendy.
Vypredané
15,58 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Zanúbije


Jiří Tomek, je znám především jako autor arabských pohádek a mýtů, které byly zpracovány před časem také pro Čs. rozhlas. Napsal řadu pohádkových knížek pro děti a z repertoár svých příběhů čerpá i v tomto dílku, které oživuje svět Blízkého Východu na prahu biblické doby.
Vypredané
10,18 € 10,72 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Královna Zenobie (-90%)


Slavná královna Zenobie vládla ve 3. století v Palmýře v Syrské poušti a dobyla po smrti manžela mnohá území – Sýrii, Palestinu, Arábii, Malou Asii či Egypt. Porazila i perské vojsko a vzdorovala samotnému Římu. Osudy této mimořádné ženy inspirovaly představivost řady umělců. V novém historickém románu je vypravěčkou sama královna; líčí celý svůj život hostům při oslavě svých narozenin, uspořádané ve vile nedaleko Říma. Autor přibližuje i další postavy starověkého Orientu (egyptská královna Hatšepsut, královna ze Sáby, král Šalamoun), také egyptské nebo palmýrské bohy, báje a legendy.
Vypredané
1,64 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Legendy staré Arábie (-90%)


Půvabná knížka zve na výlet do světa arabských pověstí a legend. Vystupují tu neohrožení princové, krásné princezny, démoni, dobří džinové, postavičky pozemské i nadpřirozené, lidé cestují na létajících kobercích a chrabří mládenci bojují s draky... Citlivě, s hlubokou znalostí vypráví autor příběhy, jež čtenáři otevírají bránu do exotické říše, příběhy odrážející arabskou kulturu a dobu svého vzniku.
Vypredané
1,08 € 10,76 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Legendy staré Arábie (-70%)


Půvabná knížka zve na výlet do světa arabských pověstí a legend. Vystupují tu neohrožení princové, krásné princezny, démoni, dobří džinové, postavičky pozemské i nadpřirozené, lidé cestují na létajících kobercích a chrabří mládenci bojují s draky... Citlivě, s hlubokou znalostí vypráví autor příběhy, jež čtenáři otevírají bránu do exotické říše, příběhy odrážející arabskou kulturu a dobu svého vzniku.
Vypredané
3,23 € 10,76 €

dostupné aj ako: