Armin Töpfer

autor

Six sigma


Six Sigma je manažerský koncept pro analýzu kvalitativních problémů a jejich následné odstraňování na základě statistických metod a při použití běžných nástrojů řízení kvality. Zaměřuje se na zvyšování užitku pro zákazníka a zlepšování podnikových výsledků. Tato kniha přináší teoretické základy a zároveň ukazuje úspěšné použití Six Sigma. Autoři z renomovaných podniků informují o důležitých požadavcích a konceptech školení během zavádění a na praktických příkladech demonstrují praktickou realizaci konceptu při zohlednění velikosti podniku, odvětví i národních kultur. Případové studie přichází mimo jiné ze společností General Electric, Ford, Norgren, Motorola a Siemens. Naleznete zde například filozofii a koncepce Six Sigma projektového managementu, sedm kroků implementace Six Sigma, jak díky Six Sigma vybudovat konkurenční výhodu, srovnávání a harmonizace Six Sigma a ISO …a především desítky příkladů z praxe společností, firem a podniků. Vedoucí autorského kolektivu prof. Dr. Armin Töpfer vede katedru tržního hospodářství na Technické univerzitě v Drážďanech a M+M Six Sigma Akademii a výzkumnou skupinu Management+Marketing v Kasselu. S bohatými zkušenostmi z praxe i akademické půdy (Freiburg, Düsseldorf, Berlín, Paříž, Oxford a Madrid) vyučuje a zkoumá oblast managementu a marketingu se zaměřením na Total Quality Management / Business Excellence, optimalizaci podnikových procesů / Six Sigma, Mergers & Acquisitions, Benchmarking, hodnotově zaměřené vedení podniku / Balanced Score Card, mezinárodní management, řízení lidských zdrojů a strategický a technologický marketing. V této oblasti spolupracuje s velkými i středními podniky. Je vydavatelem knih z řady Forum Marketing. Vedle své přednáškové, tréninkové a poradenské činnosti v hospodářství a veřejné správě je členem poradního sboru Qualitätsforum Sachsen, členem vědeckého poradního sboru a poroty Walter-Masing-Preises Německé organizace pro jakost (DGQ), členem President’s Club Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) v Bruselu, členem Executive Board Center for Quality of Management – Europe (CQM) v Bostonu a předsedou nebo členem poradních sborů průmyslových podniků a podniků služeb. O autorovi: prof. Dr. Armin Töpfer katedra tržního managementu Hospodářská fakulta Technické univerzity v Drážďanech Helmholzstraβe 10, 01062 Drážďany www.tu-dresden.de, [email protected]
Vypredané
38,44 € 40,46 €