Dušan Třeštík

autor

Vznik Velké Moravy


Kniha je v jistém smyslu doplňkem k práci o Počátcích Přemyslovců, klade si však jiné cíle. Jde v ní o celou střední a jihovýchodní Evropu, v zásadě o široké okolí Karpatské kotliny, kde se na přelomu 8. a 9. století odehrál zásadní kulturní a společenský přelom vyznačený zejména přijetím křesťanství a vznikem prvních slovanských států. Tehdy vstoupila střední Evropa na tu cestu, která ji okolo roku 1000 již definitivně začlenila do společenství států a národů západního, latinského křesťanství. Pro vytvoření dnešní střední Evropy to byl vlastně její počátek.
Vypredané
15,13 € 15,93 €

Počátky Přemyslovců


Jeden z našich nejznámějších historiků a největší znalec problematiky počátků české kultury a státnosti se na základě celoživotního badatelského úsilí i znalosti všech dochovaných pramenů, ať se již jedná o církevní legendy, či nejstarší kroniky a anály, pokouší rekonstruovat počátky českého státu v 9.–10. století. Zvláštní kapitoly jsou věnovány rozboru prvních václavských a ludmilských legend, životním datům nejstarších Přemyslovců, problematice Bořivojova křtu i vraždy svatého Václava.
Vypredané
17,63 € 18,56 €

Mýty kmene Čechů (7.-10.stol.)


Po Počátcích Přemyslovců (1997) a Vzniku Velké Moravy (2001) se ponořil Dušan Třeštík do časů ještě starších -- do světa mýtů a pověstí, zahalujících počátky českých Slovanů v šestém a následujících staletích. Také tentokrát se autor kromě zajímavých, nevšedních a originálních nápadů opírá především o metodu srovnávání s množstvím analogií v nejrůznějších částech Evropy.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Češi a dějiny v postmoderním očistci


Inspirativní kniha Dušana Třeštíka navazuje na jeho soubor esejů Mysliti dějiny z roku 1999 a také na esej „Dějiny ve věku nejistot" z roku 2003. Shrnuje různorodé texty, všechny se však soustřeďují kolem tématu dějin a národa v jejich souvislostech „světových" i evropských. Kriticky se zamýšlí nad úlohou historiků v současném světě při jejich interpretaci dějin.
Vypredané
10,49 € 11,04 €

Zápisník


Tuto knihu připravoval Dušan Třeštík k vydání na konec roku 2007. Stejně jako v předchozích svazcích své publicistiky chtěl při její přípravě udělat jakousi osobní myšlenkovou inventuru před tím, než se pustí do velké monografie o 10. století v českých zemích. K lítosti všech, kdo ho znali, i těch, kteří jej mohli poznávat jen prostřednictvím jeho textů, zůstal tento záměr nedokončen.
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Lacná kniha Mysliti dějiny (-70%)


Soubor esejů známého historika, jenž uvažuje o myšlenkové situaci současného světa a o úloze nové historie v ní. Podle autora se musíme vzdát primitivní představy, že dějiny jsou totožné s minulostí, a jsou tedy někde uloženy jako v zásadě hotové a uzavřené.
Vypredané
2,31 € 7,69 €

dostupné aj ako:

Mysliti dějiny


Soubor esejů známého historika, jenž uvažuje o myšlenkové situaci současného světa a o úloze nové historie v ní. Podle autora se musíme vzdát primitivní představy, že dějiny jsou totožné s minulostí, a jsou tedy někde uloženy jako v zásadě hotové a uzavřené.
Vypredané
7,31 € 7,69 €

Lacná kniha Zápisník (-90%)


Tuto knihu připravoval Dušan Třeštík k vydání na konec roku 2007. Stejně jako v předchozích svazcích své publicistiky chtěl při její přípravě udělat jakousi osobní myšlenkovou inventuru před tím, než se pustí do velké monografie o 10. století v českých zemích. K lítosti všech, kdo ho znali, i těch, kteří jej mohli poznávat jen prostřednictvím jeho textů, zůstal tento záměr nedokončen.
Vypredané
1,03 € 10,29 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Zápisník (-95%)


Tuto knihu připravoval Dušan Třeštík k vydání na konec roku 2007. Stejně jako v předchozích svazcích své publicistiky chtěl při její přípravě udělat jakousi osobní myšlenkovou inventuru před tím, než se pustí do velké monografie o 10. století v českých zemích. K lítosti všech, kdo ho znali, i těch, kteří jej mohli poznávat jen prostřednictvím jeho textů, zůstal tento záměr nedokončen.
Vypredané
0,51 € 10,29 €

dostupné aj ako: