Ingrid Tumová

autor

Toxikológia pre farmaceutov


Predslov Poďakovanie 1 Všeobecná toxikológia 1.1 Úvod do toxikológie 1.2 História toxikológie 1.3 Klasifikácia odborov toxikológie 1.4 Jed – toxická látka 1.5 Otravy 1.6 Najčastejšie prejavy otráv 1.7 Faktory ovplyvňujúce toxický účinok 1.8 Klasifikácia toxických látok 1.9 Toxikologické štúdie 1.10 Toxikokinetika 1.10.1 Absorpcia toxickej látky 1.10.2 Distribúcia toxickej látky 1.10.3 Eliminácia toxickej látky 1.11 Interakcie s cieľovými štruktúrami, mechanizmus učinku 1.12 Rizikové skupiny populácie 1.13 Všeobecné zásady liečby otráv 1.14 Zvláštne typy smrteľných intoxikácií 1.15 Toxikologický slovníček, základné pojmy v toxikológii 2 ŠPECIÁLNA TOXIKOLÓGIA 2.1 Toxikológia liečiv 2.1.1 Riziko použitia liečiv 2.1.2 Riziko otráv liečivami 2.1.3 Toxické účinky liečiv 2.1.3.1 Mechanizmus toxického pôsobenia liečiv 2.1.3.2 Toxikokinetika liečiv 2.1.3.3 Prejavy otráv liečivami 2.1.4 Hlavné oblasti toxikológie liečiv 2.1.5 Intoxikácie – otravy liečivami 2.1.6 Orgánová toxicita vybraných skupín liečiv 2.1.6.1 Hepatotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.2 Nefrotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.3 Kardiotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.4 Pneumotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.5 Ototoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.6 Imunotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.7 Iné orgánové a systémové toxicity indukované liečivami 2.2 závislosť od omamných a psychotropných látok 2.3 Toxické látky prírodného pôvodu 2.4 Toxikológia vybraných xenobiotík 2.5 Poľnohospodárska toxikológia 2.6 Toxikológia ionizačného žiarenia
Vypredané
17,10 € 18,00 €