Turček Peter

autor

Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve


Publikácia špičkových odborníkov činných vo vedecko-pedagogickej i realizačnej praxi. Titul obsahuje nasledujúce témy: Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum Terénne skúšky a monitoring Prírodné a zlepšené vlastnosti základových pôd Plošné základy Hĺbkové základy Stavebné jamy Oporné konštrukcie Podzemné objekty Nestabilné svahy Sanácie a rekonštrukcie. Uvedené témy sú zdokumentované na významných domácich a zahraničných realizáciách.
Vypredané
17,24 € 18,15 €

Zakladanie stavieb


Ide o druhé, doplnené a prepracované vydanie publikácie o príprave, navrhovaní, zhotovovaní a kontrole pri zakladaní stavieb. V jednotlivých kapitolách sa venuje pozornosť nasledujúcim okruhom problémov: inžinierskogeologický prieskum, stručné vysvetlenie základných vlastností zemín, plošné základy, hĺbkové základy, stavebné jamy a ich odvodňovanie, pažiace konštrukcie, zakladanie v osobitných podmienkach, rekonštrukcie a sanácie základov, zlepšovanie vlastností zemín, kontrolná činnosť pri zakladaní.
Vypredané
16,82 € 17,70 €

Český a Slovenský literární parnasismus


Monografie navazuje na knihu České literární romantično (Host 2012). Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského Parnasu a představující v českém prostředí jeden z klíčových diskurzů konce devatenáctého a počátku dvacátého století. V prolegomenách Aleš Haman rekapituluje historii užití pojmu parnasismus v české literární vědě a osvětluje motivaci jeho znovuzavedení, Jiří Pelán resumuje podobu francouzského Parnasu, Dalibor Tureček a Peter Zajac podávají návrh modelu českého a slovenského parnasismu. Oddíl případových studií je věnován klíčovým autorům, obecnější problematice parnasistní prózy či modifikaci parnasismu dekadencí. Apendix se zabývá žánrovou problematikou balady v síti diskurzů konce devatenáctého století.
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Zakladanie stavieb


Skriptá sú určené predovšetkým študentom, ktorí sa prvý raz stretávajú s problematikou zabezpečovania stavebných jám a oporných konštrukcií. Môžu byť tiež vhodnou pomôckou ako východisko k podrobnejšiiemu štúdiu.
Na sklade 1Ks
10,31 € 10,85 €