Martin Tužinský

autor

Pokušení


Společným jmenovatelem tři próz Králík, Útržky zpozdilého dospívání a Rytířovo pokušení je hlavní představitel v podobě mužského hrdiny rozdílného věku, který se po svém vypořádává s problémy spjatými s určitou životní etapou. Nahlédněme do duše citl ivého chlapce, který žije s babičkou a otcem a touží po pravé lásce, pochopme rozpaky mladého muže nad vztahem založeným na sexualitě, objevme rozdíly mezi sexualitou a láskou či pocity spojené s přijímáním odpovědnosti za vlastní skutky.
U dodávateľa
9,95 € 10,47 €

Internetový obchod – 2. aktualizované vydanie


Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila otázky internetového podnikania z hľadiska právneho, účtovného a daňového, ako sa to podarilo kolektívu autorov tejto publikácie.Čitateľovi sa dostáva do rúk praktická príručka, v ktorej nájde logickým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlenú základnú právnu úpravu internetového obchodu so zameraním na povinnosti prevádzkovateľov internetových obchodov, ako aj cenné informácie o povinnom zabezpečení ochrany osobných údajov zákazníkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.Rozsiahla časť publikácie je venovaná internetovému obchodu z účtovného a daňového hľadiska, v ktorej si čitateľ na konkrétnych príkladoch nájde odpovede týkajúce sa účtovania domén, webových stránok, reklamných kampaní prostredníctvom Google AdWords a Google AdSense, licenčných poplatkov, platobných brán, platobného systému PayPal a virtuálnej meny Bitcoin. Autori nezabudli ani na problematiku osobitnej úpravy MOSS.Publikáciu ocenia predovšetkým čitatelia z radov odbornej verejnosti, ktorí disponujú základnými znalosťami daňovej a účtovnej problematiky, ale aj všetci prevádzkovatelia internetových obchodov.
Vypredané
20,71 € 21,80 €