! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Bohdan Ulašin

autor

Španielčina pre samoukov


Španielčina pre samoukov je určená všetkým, ktorí sa chcú v pomerne krátkom čase naučiť používať tento jazyk v bežnom živote. Po zvládnutí knihy bude čitateľ - samouk či študent, ktorý ju prechádza s učiteľom, kompletne vyzbrojený na komunikáciu v španielskom jazyku. Španielsko-slovenský text.
Na sklade 3Ks
16,14 € 16,99 €

dostupné aj ako:

Španielčina pre samoukov - cvičebica s mp3 CD


Cvičebnica k Španielčine pre samoukov obsahuje jedinečný súbor nových cvičení na zopakovanie gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej a gramatickej štruktúry učebnice Španielčina pre samoukov, takže môžu byť skvelým doplnkovým materiálom pre všetkých, ktorí sa z tejto učebnice učia či učili sami alebo ju využívajú v rámci jazykových kurzov. Využiť ju však môžu aj takí študenti, ktorí so Španielčinou pre samoukov nikdy nepracovali a chceli by si len otestovať svoje znalosti španielčiny. Kniha obsahuje aj cvičenia na precvičenie výslovnosti a počúvania s porozumením. Úroveň cvičení je od A1 po C1 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky.
Na sklade 4Ks
10,44 € 10,99 €

dostupné aj ako:

Lexikológia španielskeho jazyka


Publikácia ponúka ucelený a komplexný pohľad na slovnú zásobu španielskeho jazyka a konfrontuje ju s lexikou slovenčiny. Venuje sa definícii základných pojmov a problematike terminologickej neustálenosti pojmov ako lexéma či lexia v španielskej lingvistickej terminológii, deleniu španielskej slovnej zásoby z hľadiska pôvodu na domáce slová a prevzatia, veľký priestor dostávajú najmä anglicizmy, analyzuje vrstvy lexiky podľa viacerých kritérií. Publikácia sa zameriava na európsku španielčinu, čo sa však autor snaží vynahradiť veľkým priestorom, ktorý venuje hispano-americkému areálu a detailnej charakteristike všetkých areálov, mexicko-stredoamerického, karibského, andského, laplatského spolu s regiónom Chaco a čilského. Čitateľov oboznamuje so slovotvornými postupmi obohacovania jazyka, s lexikálnym významom a sémantikou a s propriálnou zložkou lexiky.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €