Vajanský Svetozár

autor

Výbor z lyriky


Vajanský bol lepší básnik ako prozaik. O tom by rád čitateľa presvedčil aj tento náš po starom povedané výbor z jeho lyrickej poézie. Kým voči Vajanského próze sa autori nasledujúcich generácií vyhraňovali zväčša polemicky, na jeho poéziu nadvä zoval aj taký básnický virtuóz ako J. Jesenský. Vtip, konverzačná ľahkosť, ale aj nepatetické vyjadrenie smútku či parnasisticky dokonalé sonety, to všetko nám odhaľuje umelecky pôsobivú i osobnostne príťažlivú podobu tejto mnohostrannej a protirečiv ej osobnosti.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Veršovaná epika


Po Vajanského lyrickej tvorbe (Výbor z lyriky) prinášame aj jeho najdôležitejšie a kedysi slávne epické básne Maják, Herodes, Dušinský, Vilín i niektoré z tých menej známych. Všetky už prešli do literárnej histórie a tam zrejme aj ostanú, no občas nezaškodí vytiahnuť ich z čitateľského zabudnutia a pripomenúť si, čím (a za čo) chcel básnik nadchnúť našich praotcov a čím chcel pobaviť či očariť naše prababičky. Obraz básnika zúplní aj bohatá edičná výbava tohto zväzku, ktorú privítajú najmä študenti: výber z Vajanského listov, z ohlasov literárnej kritiky a kalendárium života a diela. Obidva výberové zväzky Vajanského poézie však ponúkame nielen študentom, ale všetkým „slovenským vnukom a vnučkám“ zaujímajúcim sa o citový, myšlienkový a ideový svet svojich predkov.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €